Nyheder

DEBAT. Vejle Amt Folkeblad bragte i går (18. marts) et læserbrev skrevet af DSAs Mia Eskelund. En mere retfærdig omregning af International Baccalaureate-karakterer er en af DSAs mærkesager. "28. februar præsenterede uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen en ny omregningsskala for danskere med en international studentereksamen, International Baccalaureate...

IB’en er ikke for sjov. Størstedelen af DSAs bestyrelse har taget den og kan derfor fortælle om den engelske og internationalt respekterede uddannelse. Den har på mange områder fælles fag som den danske HTX (gymnasium), men her er en lille liste over forskellene: Undervisningen og pensum: Alt...

Ny oversigt over optagelseskrav på Statskundskab på KU Problematikken om optagelse på kandidatuddannelsen i statskundskab ved Københavns Universitet har længe været kendt af DSA. Problemet er dog blevet en smule nemmere at overkomme nu. Efter gentagne henvendelser fra DSA’s bestyrelse og menige medlemmer (tak til jer...

[caption id="attachment_2729" align="alignright" width="300"] Lund Universitet(c) www.challengeyourperspectives.com[/caption] Politiken bragte i går en kedelig nyhed. Kun 445 danskere studererer læser i Sverige, mens 2000 svenskere læser i Danmark. Men det er slet ikke så skidt i det svenske i hvert fald ikke, hvis man spørger DSAs medlem...

Til Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen,

Kære Sofie Carsten Nielsen, Da den nye omregningsskala for ungdomsuddannelsen, International Baccalaureate (IB) ikke blev sendt til høring og derfor mangler ekspertisen fra samtlige institutioner og organisationer, som arbejder med den, så introducerer Danish Students Abroad (DSA) hermed en rapport, som illustrerer nogle af de aspekter, der opretholder diskriminationen af danske IB studerende. Danish Students Abroad (DSA) er en interesseorganisation som repræsenterer danske studerende før, under og efter studieophold i udlandet fra ungdomsuddannelser og op til Ph.D. niveau. Denne rapport er desuden støttet af United World Colleges Danmark, Danes Worldwide og IB Alumni Danmark, som repræsenterer kommende, nuværende og tidligere IB studerende, samt disses forældre. DSA har siden etableringen af organisationen arbejdet for, at IB-studerende vil blive ligestillet med danske studerende på ungdomsuddannelserne, og vi har derfor set frem til den nye omregning, som blev præsenteret og trådte i kraft den 28. februar. På trods af mindre forbedringer på nogle af områderne, så har den nye omregningsskala store mangler, som resulterer i en fortsat diskrimination af de danske IB-studerende, når de vælger at søge ind på et dansk universitet.

Skærmbillede 2014-03-09 kl. 22.52.42 MEN DET GØR MINISTERIET IKKE Sidste fredag fik vi endelig lov til at se den nye International Baccalaureate (IB) karakterskala, som træder i kraft når IB-studerende søger ind fra 15. marts 2014. Nogle af omregningstabellerne er lavet om, men det den har mest til fælles med den gamle er at den stadig diskriminerer og spilder studerendes såvel som skatteyderernes tid og penge. DSA har været rigtig stolte af vores indflydelse på de tidlige processer og det politiske pres som gjorde, at IB’en fik en ny omregningsskala, men ligestiller den IB studerende med danske uddannelser? Nej, overhovedet ikke.

Danish Students Abroad (DSA) har vokseværk og sætter fokus på ekstern kommunikation. Derfor søger vi en frivillig medredaktør til vores månedlige nyhedsbrev.

Sammen med den nuværende redaktør bestyrelsesmedlem Tine Paulsen bliver din opgave at planlægge og sammensætte det månedlige nyhedsbrev, der sendes ud til mere end 1.000 unge danskere med interesse i udlandsstudier.

Nyhedsbrevets formål er at formidle foreningens aktiviteter og udlandsstudier generelt. Som medredaktør skal du udvælge historier, sparre med skribenterne og selv skrive nyheder og indlæg.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har netop offentliggjort den nye omregnings-tabel, der overordnet opjusterer IB-kandidatens gennemsnit hvis den endelige karakter ligger på 34+, men nedjusterer hvad der ligger på 33-. Dette komme således til at betyde at elever i den høje ende af skalaen vil...

Fredag den 28. Feb., bliver den revurderede omregningstabel af IB’en lanceret. IB-skalaen er en af DSA’s mærkesager, og DSA har selvfølgelig haft en finger med i spillet. Omregningen vil blive offentliggjort på fivu.dk/ehb, og det vil være muligt at finde den justerede tabel her. Omregning for optag på...