DSA har sendt en evaluering til Uddannelsesministeren

Til Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen,

Kære Sofie Carsten Nielsen,

Da den nye omregningsskala for ungdomsuddannelsen, International Baccalaureate (IB) ikke blev sendt til høring og derfor mangler ekspertisen fra samtlige institutioner og organisationer, som arbejder med den, så introducerer Danish Students Abroad (DSA) hermed en rapport, som illustrerer nogle af de aspekter, der opretholder diskriminationen af danske IB studerende.

Danish Students Abroad (DSA) er en interesseorganisation som repræsenterer danske studerende før, under og efter studieophold i udlandet fra ungdomsuddannelser og op til Ph.D. niveau.

Denne rapport er desuden støttet af United World Colleges Danmark, Danes Worldwide og IB Alumni Danmark, som repræsenterer kommende, nuværende og tidligere IB studerende, samt disses forældre.

DSA har siden etableringen af organisationen arbejdet for, at IB-studerende vil blive ligestillet med danske studerende på ungdomsuddannelserne, og vi har derfor set frem til den nye omregning, som blev præsenteret og trådte i kraft den 28. februar. På trods af mindre forbedringer på nogle af områderne, så har den nye omregningsskala store mangler, som resulterer i en fortsat diskrimination af de danske IB-studerende, når de vælger at søge ind på et dansk universitet.

Omregning af IB karakterer til den danske 7-trinsskala

DSA synes det er positivt, at studerende der opnår et resultat på 34 IB points eller derover nu opnår et højere resultat på 7-trinsskalaen. Med et højere karaktergennemsnit bliver deres mulighed for optagelse på en dansk videregående uddannelse forøget. Ligeledes er det positivt, at de 144 elever (0,25 % af IB elever på verdensplan) der opnår det maksimale resultat på 45 IB points, nu kan omregne deres gennemsnit til 12,7, hvilket betyder, at deres bedrift bliver anerkendt som ekstraordinær.

Selvom det er glædeligt, at disse elever nu får yderligere anerkendelse for deres høje resultater, er der fortsat en skævhed i omregningen, der betyder, at IB elever konsekvent bliver dårligere stillet, når de søger gennem kvote 1 til danske videregående uddannelser, og vi vil i følgende redegøre hvorfor.

I toppen af skalaen fik 15 % af STX elever i 2013 et gennemsnit på 10 eller derover[1], mens kun 10,82 % af hele verdens IB studerende opnåede den tilsvarende karakter på 39 points eller derover[2].

Det er dog ikke ikke kun i toppen af skalaen, at de danske IB studerende oplever diskrimination. Det er i særdeleshed de studerende, der scorer mindre end 34 point, der bliver dårligere stillet med den nye omregningsskala. Det er fx 67 % af danske STX studerende, der opnår et gennemsnit på 6 eller derover, mens det kun er 51 % af IB studerende, der opnår det tilsvarende resultat på 30 point ellere mere.

Det er derfor foruroligende, at Københavns Universitets foreslår, at studerende i fremtiden skal have et gennemsnit på minimum 6 for at blive optaget på 39 bacheloruddannelser. Hvis dette foreslag bliver en realitet, vil en meget større andel af IB studerende blive udelukket fra optagelse end det er tilfældet for STX studerende.

I december 2013 rapporterede avisen Information, at mere end hver tredje IB studerende blev afvist, når de søgte ind på et dansk universitet, mens det kun er tilfældet for hver femte STX elev[3]. DSA kan derfor konkludere, at IB studerende fortsat bliver diskrimineret på baggrund af valget om at tage en international studentereksamen.

Diskrimination af Bonus A ordningen 

STX og andre studerende på ungdomsuddannelser kan, hvis de tager tre højniveausfag, gange deres gennemsnit med forholdsvis 1.03 og 1.06 igennem Bonus A-ordningen, hvilket kan være vejen til at komme ind på en videregående uddannelse i Danmark. Denne Bonus A-ordning dækker dog stadig ikke IB studerende, hvilket er direkte diskriminerende og kan afholde IB studerende fra at tilegne sig ekstra viden igennem flere højniveausfag. Alle IB elever tager minimum tre højniveausfag.

Generel anerkendelse af IB

I forlængelse af ovenstående er det beklageligt, at man i Danmark ikke anerkender en IB uddannelse i samme grad som danske ungdomsuddannelser, og yderligere at man ikke anerkender, at niveauet og arbejdsbyrden på IB’en er højere end på danske gymnasielle uddannelser. Dette ses fx ved, at beståelsesprocenten for IB elever i 2013 var 79 %, mens flere end 95 % af danske STX elever bestod deres studentereksamen.

I mange andre lande, så som Storbritannien og USA har man længe anerkendt dette. For at drage parallel er optagelseskravene på flere eliteuniversiteter i udlandet på ca. 38 points for en lang række uddannelser. Ligeledes annoncerede det prestigefyldte King’s College London sidste år en ændring af optagelseskrav til IB elever[4]. Et topresultat på A*AA i det engelske system vil fremover blive omregnet til 35 IB points, der på den nye skala svarer til 8.6. Dette er på trods af, at karakteren A*AA bliver omregnet til 10.7 på den danske skala[5].

Vi finder det paradoksalt, at man ønsker at internationalisere danske uddannelser, bl.a gennem internationaliseringsstrategien ‘Øget Indsigt gennem Globalt Udsyn’, men fortsætter med at diskriminere en stor gruppe kommende, nuværende og tidligere studerende, der netop tager en international uddannelse.

Danish Students Abroad er en forening for danske udlandsstuderende, og vi støtter ministeriets planer om yderligere internationalisering og ønske om at sende flere unge danskere til udlandet for at studere. Vi mener dog helt klart, at udlandsophold ikke skal ske på baggrund af ‘tvang’ og manglende anerkendelse af uddannelser I Danmark.

Tidligere uddannelsesminister, Morten Østergaard udtalte til Information d. 2. december 2013 at: en “omregning bør ske så retvisende som muligt, så man hverken stilles ringere eller bedre med en international gymnasial eksamen”. DSA støtter fuldt ud denne ambition, men ser desværre at det langt fra er blevet en realitet med den nye omregningsskala. Vi håber, at ministeriet, på baggrund af denne rapport, vil se nærmere på, hvordan en ny omregningsskala i fremtiden kan ligestille IB elever med danske gymnasielle uddannelser.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer eller uddybelse af ovenstående og vil gerne i dialog med ministeriet om, hvordan omregningstabellen kan forbedres i fremtiden.

 

Venlig hilsen,

 

Sørine Vesth Rasmussen

Præsident

Danish Students Abroad

32 IB point

10 i gennemsnit fra BA fra Kingston University

10 i gennemsnit fra MSc fra London School of Economics & Political Science.

 

Mia Eskelund,

Vicepræsident

Danish Students Abroad

36 IB point

10 i gennemsnit fra BA fra School of Oriental and African Studies

 

Johan Greve Petersen,

Head of IB-Section

Danish Students Abroad

38 IB-point

BA stud. fra University College London

 [1]   http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-gymnasiale-uddannelser/~/media/UVM/Filer/Stat/PDF13/131101%20De%20gymnasiale%20eksamensresultater%202013.ashx

[2]   https://www.ibo.org/facts/statbulletin/dpstats/documents/may_2012_statistical_bulletin.pdf

[3]   http://www.information.dk/480570

[4]   https://www.kcl.ac.uk/newsevents/news/newsrecords/2013/03-March/Kings-reviews-its-position-on-International-Baccalaureate-.aspx

[5]   http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Del:

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode