Om DSA

DSA blev stiftet i august 2012 og har i dag medlemmer i alle aldre og uddannelsestrin fragymnasie- til ph.d.-niveau fordelt på alle kontinenter. Den daglige drift varetages af en bestyrelse bestående af nuværende og tidligere udlandsstuderende. Medlemskab er koster 150 kroner om året og giver adgang til kontante medlemsfordele, rådgivning og spændende arrangementer.

 

DSA har to hovedformål:

 

1) At bistå studerende før, under og efter udlandsophold

Vi arbejder målrettet med at bistå danske udlandsstuderende gennem rådgivning, arrangementer og netværk. Dette sker gennem rådgivningsarrangementer i Danmark for studerende, der viser interesse i udlandsstudier, etablering af lokalforeninger i udlandet samt facilitering af kontakt mellem medlemmer med specifikke interessesammenfald.

 

2) At tale udlandsstuderendes sag

DSA arbejder politisk med at repræsentere og forbedre danske udlandsstuderendes faglige, økonomiske, sociale og kulturelle forhold. På politisk niveau sker dette via samarbejde med Ministeriet for Forskning Innovation og Videregående Uddannelser, hvor DSA taler de udlandsstuderendes sag i spørgsmål om meritoverførsel, SU, taxameterordninger mm. DSA har lignende relationer med Dansk Erhverv mfl., hvor DSA gennem sit arbejde ønsker at skabe forståelse for den ressource, udlandsstuderende repræsenterer i form af deres internationale erfaring og kompetencer. Sådanne relationer giver ligeledes DSA mulighed for at rådgive sine medlemmer om de forventninger og muligheder Danmark har for studerende med udlandserfaring.