Nyheder

Hos DSA er det en mærkesag, at studerende med den internationale gymnasiale uddannelse International Baccalaureate – bedre kendt under forkortelsen IB – skal ligestilles med studerende, som har taget en dansk ungdomsuddannelse. Der er nu taget vigtige skridt i den rigtige retning, men DSA mener fortsat at den internationale uddannelse ikke anerkendes på lige fod med en dansk studentereksamen. Efter at Uddannelsesministeriet lancerede en ny omregningsskala for IB-karakterer til det danske karaktersystem, indsendte DSA en skrivelse til ministeriet, hvor vi belyste de problematikker, som vi hos DSA mente var utilfredsstillende eller ubesvaret.IB Undervisningsministeriet taget kritikken til sig og fremsendt en rapport, hvor de forklarer den tekniske udregning for den nye omregningsskala. IB-karakterer bliver nu – ligesom alle andre internationale gymnasiale eksaminer – omregnet på et procentbaseret grundlag, som revurderes i februar hvert år. Det er på din vis positivt at IB-elevers gennemsnit udregnes og vægtes på lige fod med alle andre ungdomsuddannelser i Danmark. DSA mener dog stadig, at der er problemer med den nye omregningsskala. Skalaen nedjusterer elever med en IB-karakter under 33 ud af de maksimalt 45. Vi finder derfor ikke, at der er den samme generelle anerkendelse af IB’en i Danmark, som i andre lande. Fx er det langt sværere at komme ind på et dansk universitet med sine IB-karakterer, end det er på mange af universiteter i F.eks. Storbritannien og USA.

Den 12.-15. juni løb Folkemødet 2014 af stablen. Danish Students Abroad var naturligvis blandt de mange gæster på solskinsøen. Og mange af de mere end 2.000 forskellige debatter og arrangementer handlede om uddannelse og internationalisering. [caption id="attachment_3160" align="alignright" width="300"]Folkemoedet_2014_DEA_Galleri_Klejn Debatten "Bachelorarbejdsmarked – luftkastel eller løbebane?" på Galleri Klejn[/caption] Blandt andet deltog vi i debatten Bachelorarbejdsmarked – luftkastel eller løbebane?, som var arrangeret af tænketanken DEA. Debatten tog udgangspunkt i regeringens udmelding om at mindske kandidatoptaget i Danmark, hvilket har rejst spørgsmålet om, hvorvidt man i Danmark kan få job med en bachelorgrad. Debatten bød på flere vigtige diskussioner, blandt andet en diskussion af, hvad der til tider kan virke som en dæmonisering af det britiske bachelorarbejdsmarked, når man har foretaget internationale sammenligninger.

[caption id="attachment_392" align="alignright" width="300"]Gen.Forsamling.2013 Generalforsamling 2013[/caption]

Årets ordinære generalforsamling finder sted den 23. august 2014 kl. 14 på Studenterhuset i København.

Generalforsamling

Den 23. august afholder DSA generalforsamling, hvor vi skal snakke om det forrige års arbejde, DSAs fremtidige arbejde samt vælge nye medlemmer til DSAs bestyrelse. En håndfuld af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at genopstille, så vi ser frem til nye, energiske bestyrelsesmedlemmer. Den 24. august arrangerer DSA workshops for nye og gamle bestyrelsesmedlemmer samt frivillige. Læs foreningens vedtægter her.

DSA – UK inviterer unge, der er interesserede i at søge uddannelse i udlandet til en åbent hus-weekend d. 10. – 12. oktober 2014. Unge danskere, der går på universiteter i London vil få muligheden for at vise rundt på deres universitet og svare på...

Hvis du skal studere i London i studieåret 2014/2015, så husk at Dr. Ingrids Kollegieboliger råder over 7 meget lækre kollegieboliger. Projektet er finansieret af en lang række danske fonde og derfor er huslejen yderst rimelig. Ansøgningsfrist den 10. juni 2014. For mere information se:...

Texas Når man lander i Texas, kan det være overvældende at finde ud af, hvad man skal se. Texas er meget anderledes end Danmark, og der er så mange ting at opleve. Men fortvivl ikke! Her er den uundværlige guide til ting, du skal se og opleve...

sara-texas Skrevet af Diana Bengtsen Kufferten er pakket. Sara skal tilbage til Danmark efter et 11 måneders langt ophold i Texas. Den situation stod Sara i, da hun i 2007/08 var på udveksling med AFS Interkultur, som er en frivilligdrevet organisation, der gennem udviklingsprogrammer arbejder for at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af landene. Sara er i dag 22 år og i gang med sit andet år på CBS, hvor hun studerer International Business. Selvom hendes skoletid i Texas ligger næsten seks år tilbage i tiden, så er hendes ophold ikke glemt. Sara fortæller, hvordan det var at gå i high school, leve sammen med en værtsfamilie og opleve en kultur, som var meget anderledes fra den, hun kendte i Danmark.

Foreningen for danske studerende i udlandet, Danish Students Abroad (DSA), er skuffet over arbejdsmarkedets manglende anerkendelse af danske studerendes internationale kompetencer. Ifølge en undersøgelse lavet af Københavns Universitet for Dansk Magisterforening er det et selvmål at studere i udlandet. Opholdet uden for Danmarks grænser giver hverken de unge en højere løncheck eller mere attraktive jobmuligheder, når de vender hjem.

På trods af danske virksomheders efterspørgsel af international erfaring, og regeringens målsætning om, at 50 % af en årgang skal have været i udlandet som en del af deres uddannelse allerede i 2020, er realiteten en anden, når de studerende møder virkeligheden. Dansk erhvervsliv er en fremtrædende spiller på den globale scene, og vi mener at de kvalifikationer vores medlemmer bringer hjem vil kunne medvirke til at forbedre dette yderligere. Noget tyder på, at dette ikke er gået op for dansk erhvervsliv. Mange af vores medlemmer får gode job i udlandet til trods for, at de har svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. Det er noget vi håber danske virksomheder vil tage til efterretning, og ikke mindst noget vi hver dag arbejder på at gøre noget ved,", siger formand for DSA Sørine Vesth Rasmussen.