Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Gen.Forsamling.2013

Generalforsamling 2013

Årets ordinære generalforsamling finder sted den 23. august 2014 kl. 14 på Studenterhuset i København.

Generalforsamling

Den 23. august afholder DSA generalforsamling, hvor vi skal snakke om det forrige års arbejde, DSAs fremtidige arbejde samt vælge nye medlemmer til DSAs bestyrelse.

En håndfuld af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at genopstille, så vi ser frem til nye, energiske bestyrelsesmedlemmer.

Den 24. august arrangerer DSA workshops for nye og gamle bestyrelsesmedlemmer samt frivillige.

Læs foreningens vedtægter her.

Program

23. august, 14.00-17.00

Generalforsamling for bestyrelsesmedlemmer, DSA medlemmer, frivillige og interesserede (kun DSA PLUS-medlemmer er stemmeberettigede), Studenterhuset, København.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Godkendelse af årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Lokalforeninger

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer

9. Eventuelt

 

18.30-23.00

Grill for bestyrelsesmedlemmer, frivillige og DSA-medlemmer, Viktoriagade 20, st. th., Kbh V.

Husk egne madvarer og drikkevarer.

 

13.00- 17.00, 24. August Workshops:

Workshop og første bestyrelsesmøde, Studenterhuset, København.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.