IB'en/International Baccalaureate skal også være for danske studerende

Hos DSA er det en mærkesag, at studerende med den internationale gymnasiale uddannelse International Baccalaureate – bedre kendt under forkortelsen IB – skal ligestilles med studerende, som har taget en dansk ungdomsuddannelse. Der er nu taget vigtige skridt i den rigtige retning, men DSA mener fortsat at den internationale uddannelse ikke anerkendes på lige fod med en dansk studentereksamen.

Efter at Uddannelsesministeriet lancerede en ny omregningsskala for IB-karakterer til det danske karaktersystem, indsendte DSA en skrivelse til ministeriet, hvor vi belyste de problematikker, som vi hos DSA mente var utilfredsstillende eller ubesvaret.IB

Undervisningsministeriet taget kritikken til sig og fremsendt en rapport, hvor de forklarer den tekniske udregning for den nye omregningsskala. IB-karakterer bliver nu – ligesom alle andre internationale gymnasiale eksaminer – omregnet på et procentbaseret grundlag, som revurderes i februar hvert år.

Det er på din vis positivt at IB-elevers gennemsnit udregnes og vægtes på lige fod med alle andre ungdomsuddannelser i Danmark.

DSA mener dog stadig, at der er problemer med den nye omregningsskala. Skalaen nedjusterer elever med en IB-karakter under 33 ud af de maksimalt 45. Vi finder derfor ikke, at der er den samme generelle anerkendelse af IB’en i Danmark, som i andre lande. Fx er det langt sværere at komme ind på et dansk universitet med sine IB-karakterer, end det er på mange af universiteter i F.eks. Storbritannien og USA.

Kampen for en bredere og mere omfattende anerkendelse af IB’en i Danmark er derfor ikke slut. Hos DSA mener vi fortsat, at der er en kvalitativ problematik omkring IB’en, da man ikke kigger på de kvalitative aspekter af de internationale uddannelser – altså om det er bedre eller sværere uddannelse sammenlignet med de danske.

DSA vil fortsat kæmpe for, at internationale kompetencer og en international uddannelsesbaggrund anerkendes langt mere rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne i Danmark, særligt gennem Kvote 2-optaget, hvor IB-studerende netop kan vise deres potentiale.

– DSA’s rapport til uddannelsesministeriet kan findes her.

– Ministeriets uddybende svar til DSAs rapport kan findes her.

Afsluttende kan uddybelser af de givende problematikker findes i dette notat fra ministeriet.

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Del:

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode