Lukning af engelsksprogede uddannelser vil føre til mindre udveksling

Lukningen af engelsksprogede uddannelser vil gå ud over især underprivilegerede studerendes mulighed for at komme på udlandsophold og skade Danmarks internationale konkurrencedygtighed.

Efter megen offentlig debat udgik der den 25. juni en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at der er en politisk aftale på plads om at reducere antallet af engelsksprogede uddannelser i Danmark med målet om at spare penge i SU til udenlandske studerende fra EU. Det nævnes også uden omsvøb, at ”reduktionen er målrettet erhvervsakademier og professionshøjskoler”.

Desværre er der både i Jyllandsposten og Information blevet gjort opmærksom på, at færre engelsksprogede uddannelser vil betyde færre udvekslingsaftaler med udenlandske institutioner. Udveksling er den klart letteste og mest fordelagtige måde for danske studerende at studere i udlandet, da det både indebærer støtte fra den studerendes egen institution og typisk et stipendium til at dække udgifterne ved at flytte til udlandet. Studerende, som arrangerer deres egne udlandsophold uden en udvekslingsaftale oplever også langt flere problemer med at få deres studier i udlandet anerkendt på deres danske institution.

Færre udvekslingsmuligheder for underprilegerede studerende

I et nyligt svar til Danish Students Abroad skriver uddannelses- og forskningsministeren, at hun finder det ”naturligt, at [Erasmus-]programmet i endnu højere grad er omdrejningspunktet for hovedparten af de danske studerendes udlandsophold”. Erasmus er EUs udvekslingsprogram, som forudsætter udvekslingsaftaler mellem institutionerne. En reduktion i antallet af udvekslingsaftaler er dermed imod ministerens erklærede mål.

Ser man på antallet af hhv. danske studerende, som tager på ophold i udlandet, og udenlandske studerende, som kommer til Danmark (figur nedenfor), er det tydeligt, at det allerede er svært for professionshøjskoler og erhvervsakademier at lave udvekslingsaftaler. Mens danske universiteter modtager næsten ligeså mange studerende, som de sender afsted, modtager professionshøjskoler og erhvervsakademier meget få udenlandske studerende. Antallet af studerende på disse institutioner, som tager til udlandet, må formodes at skyldes, at størstedelen gør det på praktik i stedet for uddannelsesophold.

Kilde: Danmarks statistik

At universiteter modtager flere udvekslingsstuderende skyldes sandsynligvis først og fremmest, at universitetsuddannelser internationalt set er de mest standardiserede, hvilket selvfølgelig gør det nemmere for danske universiteter at lave udvekslingsaftaler med andre universiteter i udlandet. I mange lande findes der til gengæld ikke noget, som svarer direkte til professionshøjskoler og erhvervsakademier, så udvekslingsaftalerne kommer ikke så let.

Derfor er det selvmodsigende, at den nuværende regering, som har så stærkt et ønske om at få flere studerende til at gå på ikke-universitetsuddannelser, på samme tid forringer mulighederne på de samme uddannelser for at tage til udlandet. Faren er, at udlandsophold bliver noget, som er forbeholdt universitetsstuderende. Det er selvfølgelig ingen hemmelighed, at universitetsstuderende i gennemsnit er socioøkonomisk bedre stillede end studerende på andre institutioner, og i det hele taget er der allerede mange omstændigheder, som gør det langt sværere for underprivilegerede studerende at komme til udlandet. Med denne nye aftale virker det derfor sandsynligt, at endnu en forhindring for mange mindre godt stillede studerende er blevet tilføjet.

Behov for international uddannelse

I DSA er vi store fortalere for de mange uddannelsesmæssige fordele, et udlandsophold kan give, og mange af de fag, som undervises på professionshøjskoler og erhvervsakademier er i forvejen globalt rettet. International erfaring og sprogkundskaber er vigtige i områder som f.eks. handel og teknologi, så det er direkte kontraproduktivt at forringe studerendes muligheder for at få den erfaring, som er så vigtig i deres branche. Danish Export Asociation har lige startet et pilotprojekt, hvor de forbinder små og mellemstore virksomheder med danskere, som bor fast i Storbritannien, Schweiz, Frankrig og Tyskland, og kan hjælpe på områder som eksport og innovation. Det viser klart, at der er behov for flere danskere med international erfaring i forretningslivet. Hvis studerende på erhvervsrettede uddannelser ikke tilskyndes til at tage på udlandsophold og få erfaringer med andre markeder og arbejdskulturer, så bliver vi i Danmark aldrig bedre til at indgå i international handel og samarbejde.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Danish Students Abroad (@dsabroad)

I Danmark gav Anna Sofies uddannelse fra VIA ikke adgang til den kandidatuddannelse i folkesundhed, som hun gerne ville læse. Hendes udvekslingsophold i Spanien gav hende mulighed for at lære spansk og efterfølgende læse folkesundhed på UPF i Barcelona.

I ministeriets pressemeddelelse tilføjes det, at ”der fortsat skal være mulighed for, at studerende på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne kan deltage i udveksling”. Der stilles dog ikke mange konkrete tiltag i udsigt, så resultatet virker højst usikkert. Dertil kommer, at Danmark i forvejen er et af de EU-lande, som deltager mindst i Erasmus-programmet, og et mål om fortsat at give mulighed for udveksling er derfor ikke ambitiøst nok. Det, der er behov for, er at give flere danske studerende bedre mulighed for udlandsophold, og i den sammenhæng er den aftalte reduktion af engelsksprogede uddannelser udtryk for total mangel på ambition for internationale uddannelsesmuligheder.

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Del:

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode