Udlandsstipendie: Blev taksten sat forkert?

Når du har ansøgt om, at få din kandidatuddannelse godkendt til Fast-track listen hos SU, så dobbelttjek om du mener at den takst, SU har sat er den samme takst, som en dansk uddannelsesinstitution modtager for den samme uddannelse. Hvis du mener at SU tager fejl kan du bede om en reevaluering. De timer du vælger, at bruge på din anmodning om reevaluering er vigtige 1) fordi du kan muligvis få langt flere penge med til udlandet og 2) alle andre, der vil læse det samme som dig, også vil få den højere sum penge med. Dette kan være en overvældende byrde, og jeg har designet denne guide, så processen bliver så let som mulig.

Ikke overbevist om at der er penge at hente? I min egen sag vurderede SU min kandidatuddannelse i miljøøkonomi på Duke University, som værende tilsvarende Kandidatuddannelsen i Økonomi på Københavns Universitet og satte derfor taksten til 44.000,00 kr. årligt. Dog modtager Kandidatuddannelsen i Miljø- og Naturresourceøkonomi 92.400,00 kr. årligt. Jeg indsendte dokumentation og krævede en reevaluering af taksten. Jeg fik ret og gevinsten var dermed 96.800,00 kr. ekstra over 2 år. Det er mange havregryn, så læs grundigt med!

”Tilsvarende” uddannelser

SU-lovens §46 d. stk. 2 fastsætter at taxameterpengetaksten for dit udlandsstipendie skal være baseret på, hvad en dansk institution modtager for en tilsvarende uddannelse i Danmark[1]. Det er meningen at denne lov er grundlaget for SUs afgørelse og det er her SU kan blive forvirret.

Før vi begynder er det vigtigt at vide, at I Danmark er der tre takster for uddannelser, som regeringen fastsætter. Alt efter politisk opbakning og regering, ændrer disse takster sig. Taksterne er fordelt sådan her i 2017:

Samfundsvidenskabelige og humaniora uddannelser: 44.000,00 kr. årligt.
Naturvidenskabelige uddannelser: 92.400,00 kr. årligt.
Tekniske uddannelser: 63.200,00 kr. årligt.

De bliver dog opdateret fra år til år og man bør slå op her, for at se de aktuelle takster.

Når SU finder den tilsvarende uddannelse i Danmark, til den uddannelse du skal læse i udlandet, så bruger de den af de tre takster, som den danske institution modtager.

For eksempel, da SU mente at min uddannelse svarede til en kandidatuddannelse i økonomi, blev den tildelt 44.000,00 kr. årligt fordi økonomi er et samfundsvidenskabeligt program. Men da Kandidatuddannelsen i Miljø- og Naturresourceøkonomi på Københavns Universitet modtager 92.400,00 kr. årligt (den naturvidenskabelige takst), så havde jeg et godt argument imod SUs beslutning.

Hvordan forbereder man en god sag mod SU?

SU vil aldrig give dig ret, hvis du ikke kan fremlægge en eller anden form for dokumentation. Du bliver nødt til at snakke deres sprog. Det er ikke helt klart, hvad der er basis for en afgørelse hos SU, men Uddannelses- og Forskningsministeriet har følgende kriterier når de ligestiller udenlandske uddannelser med danske uddannelser[2] og jeg forestiller mig, at SU bruger en lignende metode:

 1. Om uddannelsen eller uddannelsesforløbet er anerkendt i hjemlandet.
 2. Hvornår uddannelsen eller uddannelsesforløbet er gennemført.
 3. Adgangsgrundlaget for uddannelsen eller uddannelsesforløbet – nærmere bestemt, om adgangsgrundlaget til den udenlandske uddannelse modsvarer de adgangskrav, som stilles til en tilsvarende dansk uddannelse, og om den adgangsgivende uddannelse er sammenlignelig i længde og niveau.
 4. Længden af uddannelsen eller uddannelsesforløbet, – nærmere bestemt, om uddannelsens varighed er sammenlignelig med varigheden af en tilsvarende dansk uddannelse.
 5. Formålene med uddannelsen eller uddannelsesforløbet.
 6. Strukturen og den faglige sammensætning af uddannelsen eller uddannelsesforløbet, herunder: Hvordan er fagsammensætningen set i forhold til en tilsvarende dansk uddannelse? Indgår der fag, der ikke er fagligt relevante? Indgår der et selvstændigt projekt eller specialearbejde? Hvad er omfanget, og hvor lang tid er der afsat til denne del af uddannelsen? Er uddannelsen forskningsbaseret eller ej?
 7. Forholdet mellem teoretiske og praktiske fag i uddannelsen eller uddannelsesforløbet.
 8. Eventuelle tidligere vurderinger foretaget af styrelsen (tidligere Styrelsen for Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for International Uddannelse/CIRIUS eller CVUU) eller andre.

Naturligvis kan du ikke samle dokumentation på alle disse punkter, men du kan faktisk samle en hel del og jeg vil anbefale at du fokuserer på følgende:

 1. Kontakt den danske uddannelsesinstitution og spørg om hjælp (helst en professor).
  1. Sæt dem ind i din situation og spørg, hvad de mener, om fast-track afgørelsen. Spørg om der er mere tilsvarende uddannelser i Danmark, end hvad SU har afgjort. Hvis disse har en højere takst end hvad SU har fastsat, så har du en sag. Det kan være svært at få noget ud af dem, så henvend dig til flere personer, hvis det ikke lykkedes første gang. Vedhæft email korrespondancer som dokumentation til SU.
  2. SU har sagt til mig over telefonen, at der lægges stor vægt på, hvad en dansk uddannelsesinstitution, eller en professor mener, så det er værd at bruge tid på det.
 2. Tidligere vurderinger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
  1. Ministeriet har en vurderingsdatabase med tidligere vurderinger, som du kan finde her. Kan du finde uddannelser med lignende navne, som er vurderet til en bedre takst end din? Har de lignende beskrivelser? Vedlæg dem til din dokumentation.
 3. Sammenligning af fagene på begge uddannelser.
  1. Kopier og indsæt fra begge programmers hjemmesider i en tabel ved siden af hinanden. Gør det let for SU at se, hvordan de ligner.
  2. Hvis du har materialer fra universitetet, som ikke er på hjemmesiden, så scan dem og vedhæft som anneks til dit krav om genevaluering.
  3. Her kan du for eksempel se, hvordan min tabel over obligatoriske fag så ud:
ProgramKandidatuddannelsen i Miljø- og Naturresourceøkonomi ved KUMaster of Environmental Management:
Envionmental Economics and Policy, Environmental and Resource Economics track ved Duke University
Obligatoriske fag (Core courses)– Applied Econometrics
– Natural Resource Economics
– Economics Valuation Methods and Cost Benefit Analysis
– Incentives and Regulation
– Applied Environmental and Natural Resource Economics
– Thesis (Speciale)/Masters Project
– Resource & Environmental Economics 1
– Resource & Environmental Economics 2
– Environmental Politics
– Environmental Law
– Masters Project
– Environmental Economics and Policy Seminar
 1. Adgangskravene til uddannelserne
  1. Samme procedure som for punkt nr. 3.
 2. Hvad er målet med uddannelsen?
  1. Se på uddannelsen i Danmark, som du mener er tilsvarende, og se derefter det samme på din udenlandske uddannelses hjemmeside. Er meningen for eksempel med uddannelserne, at man arbejder med miljø-økonomi, medicin eller vindmøller? Hvis begge uddannelser har lignende formål, så er det en fordel for din sag.
  2. Se på programmernes hjemmeside, om alumnerne arbejder i samme sektorer og har lignende karrierer. Ofte skriver programmerne om, hvad folk laver efter studiet. Jeg kontaktede mit universitet for at bede om data, hvor tidligere studerende nu arbejder. Vedlæg denne information til dit krav om genevaluering.
 3. Har uddannelserne meget lignende navne?
  1. For eksempel i sagen foroven var navnene MSc Environmental and Natural Resource Economics på Københavns Universitet og Master of Environmental Management in Environmental Economics and Policy ved Duke University. De ligner hinanden en hel del!
 4. Til studerende i USA: Hvis din uddannelse er klassificeret af den Amerikanske regering som en STEM uddannelse (Science, Technology, Engineering and Mathematics, og dermed tilsvarende en naturvidenskabelig uddannelse), så kan du argumentere overfor SU at taksten bør være den for en naturvidenskabelig uddannelse. Logikken her er, at hvis USAs regering, samt uddannelsesinstitutionen mener at den er STEM/naturvidenskabelig, hvorfor gør SU så ikke?
  1. Du kan slå op her, hvilke uddannelser der er STEM ifølge USAs Immigration and Customs Enforcement. Du kan finde CIP koden på dit I-20 SEVIS dokument under “Major 1” eller “Major 2”. Hvis den matcher en af koderne på listen, så er du flyvende!

Dette er en stor arbejdsopgave og jeg brugte omkring 20 timer på min ”rapport”. Jeg havde dog ikke denne guide, så jeg brugte meget tid på research. Brug de pointer jeg har fremhævet, sammen med de formelle vurderingsmetoder, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har på deres hjemmeside. Husk kaffe.

Din Joker: Bed om aktindsigt i deres afgørelse af taksten.

Ifølge Forvaltningsloven, har du ret til at bede om aktindsigt[3]. Når du beder om aktindsigt gør du to ting, som kan være en fordel for dig.

Først og fremmest betyder det, at SU nu skal fremlægge en begrundelse for deres afgørelse, hvilket i sagen foroven sandsynligvis ikke var muligt. Det var meget tydeligt at Kandidatuddannelsen i Økonomi på Københavns Universitet ikke lignede Master of Environmental Management in Environmental Economics and Policy ved Duke University, når man brugte et øjeblik på at sammenligne fagene.

For det andet, så kommer SU på arbejde og måske er de mere tilbøjelige til at give dig ret, fordi de foretrækker at undgå arbejdsbyrden forbundet med at give dig aktindsigt. Sørgeligt men sandt. Tid er penge.

Du behøves måske ikke bede om aktindsigt med det samme. Det kommer an på, hvor hård en tone du vil sætte overfor SU, og kommer muligvis også an på særlige omstændigheder i din sag. Brug din intuition.

Hvis SU siger nej

Hvis SU erklærer sig uenig i din sag, så kan du anke til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Dette tager meget lang tid, så vær forberedt på at vente. Jeg anbefaler at du laver en så grundig rapport som muligt, så du undgår at det skal komme så langt.

SU laver ofte fejl

I min egen personlige erfaring har SU ofte lavet fejl i min sagsbehandling, vedrørende studier i udlandet. Det er ikke til at sige om det er systematisk, men jeg ville særligt anbefale, at du er opmærksom på følgende faktorer, hvor jeg har klaget og fået ret:

 • Fejl i optælling af SU klip.
 • Fejl i vurdering af taxameterpengetakst.
 • Fejl i vurdering om, at uddannelsen kan studeres som fjernstudie.

Det er vigtigt at du er observant på deres afgørelser og begrundelser, for det er i sidste ende dig det går ud over.

Held og lykke! Hvis du har brug for råd, er du altid velkommen til at kontakte os hos DSA!

[1] https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158626#AfsAfsnit_could_not_be_converted

[2] http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/mere-om-anerkendelse/metoder-og-begreber/vurderingsmetoder-og-kriterier

[3] https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411#Kap4

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Del:

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode