2025-forhandlingerne: Tiden er moden til at få ligestillet danske udenlandsstuderende på SU-området

2025-forhandlingerne: Tiden er moden til at få ligestillet danske udenlandsstuderende på SU-området

I går præsenteredes Regeringens 2025-plan, som blandt andet indeholder et allerede kontroversielt forslag til ændring af SU-systemet. Det er endnu meget usikkert, hvad forslaget konkret vil betyde for danske studerende i udlandet, og vi håber i DSA, at efterårets ændringer i SU-systemet vil søge at løse nogle af de problemstillinger, som denne gruppe møder. Det er vores klare mål, at danske studerende i udlandet opnår samme vilkår som studerende, der læser i Danmark.

I øjeblikket kan danske studerende, som læser i udlandet maksimalt få SU i 4 år. Det kan vise sig glædeligt, at regeringen har foreslået adgangen til lån mod slutningen af et uddannelsesforløb udvidet, men vi mener samtidigt, at danske studerende i udlandet bør ligestilles i forhold til antallet af SU-klip, så de kan få SU til hele deres uddannelse i samme omfang, som det er muligt for de studerende i Danmark.

Regeringen ønsker med de foreslåede ændringer at skabe et bedre link til det danske arbejdsmarked; et arbejdsmarked som higer efter international erfaring og de kompetencer, som netop danske udlandsstuderende bringer med tilbage til Danmark. En central problemstilling følger af, at der under det nuværende system alene er mulighed for at tage SU-lån i de måneder, hvor man modtager SU. Såfremt dette videreføres, vil danske studerende i udlandet fortsat ikke have mulighed for at modtage SU, eller SU-lån, i løbet af f.eks. første år af en undergrad-uddannelse i USA eller en integreret uddannelse af mere end 4 års varighed.

DSA skal i morgen mødes med Uddannelses- og Forskningsminister, Ulla Tørnæs, for bl.a. at diskutere udenlandsstuderendes vilkår i forhold til SU-systemet. Vi arbejder for fortsat at skabe opmærksomhed omkring de udfordringer, som danske studerende i udlandet møder, både blandt beslutningstagere og i medierne, i løbet af de kommende forhandlinger.

Tags:
, ,
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.