Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Gen.Forsamling.2013

Den 9. august 2015 klokken 13:00 – 16:00 afholder DSA generalforsamling, hvor vi skal snakke om det forrige års arbejde, DSAs fremtidige arbejde samt vælge nye medlemmer til DSAs bestyrelse.

En håndfuld af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at genopstille, så vi ser frem til nye, energiske bestyrelsesmedlemmer!

Læs foreningens vedtægter her.

Adresse

EDU Danmark, indgang fra Store Kirkestræde 1, 1073 København

Rejserefusion

DSA yder fuld (100 procent) rejserefusion på alle tog- og busbilletter til og fra generalforsamlingen. Originale billetter eller kopier herfra overdrages til foreningens kasserer Niels.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Godkendelse af årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Lokalforeninger

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer

9. Eventuelt

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.