DSA undersøger: Har du været udfordret af stigende valutakurser?

DSA undersøger: Har du været udfordret af stigende valutakurser?

Foto: Images Money/Flickr.com

Foto: Images Money/Flickr.com

I Norge har det indtil for nyligt været et stort problem, at studerende i udlandet ufrivilligt blev nødt til at spekulere i valutaer. Vekslende valutakurser betød ofte, at de studerende måtte betale meget mere – eller i nogle tilfælde meget mindre! – i studieafgift. Derfor er studerende kommet i klemme, når f.eks. pundet eller dollaren stiger i værdi.

Vores søsterorganisation i Norge, ANSA – Association of Norwegian Students Abroad, har igennem en årrække arbejdet for, at norske studerendes stipendier til udlandsophold burde justeres efter aktuelle valutakurser.  Det er sidenhen lykkedes ANSA at denne problematik på dagsordenen i Norge: Fra januar begyndte Lånekassen, som er Norges pendant til SU-styrelsen, at justere stipendier til udlandsophold efter aktuelle valutakurser, når Lånekassen i august og december udbetaler stipendier til de norske studerende.

En studerende, som vil læse en master i London, skal betale 12.000 pund i studieafgift:

12.000 pund x 9,42 kroner (kursen 1. september 2014): 113.040 kroner.

12.000 pund x 10,26 kroner (kursen 1. april 2015): 123.120 kroner.

I dette lille eksempel er studieafgiften er altså blevet 10.000 kroner dyrere. Dertil kommer udgifter til kost og logi, transport, bøger, m.m.

DSA vil gerne høre fra dig, hvis du har haft udfordringer med at betale studieafgift som følge af stigende valutakurser. Kontakt Oscar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.