DSA indkalder til ekstraordinær generalforsamling

DSA indkalder til ekstraordinær generalforsamling

DSA skal vælge nye bestyrelsesmedlemmer, efter tre nuvaerende bestyrelsesmedlemmer har valgt at traede ud af bestyrelsen. Derfor indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling d. 8. marts kl. 20. 

Den ekstraordinære generalforsamling er for bestyrelsesmedlemmer, DSA medlemmer, frivillige og interesserede (kun DSA PLUS-medlemmer er stemmeberettigede) og bliver holdt virtuelt.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Behandling af eventuelle indkomne forslag

3. Valg til bestyrelsen

4. Eventuelt

Efter den ekstraordinære  generalforsamling vil der blive afholdt ordinært bestyrelsesmøde.

Tilmelding

Alle bedes tilmelde sig den ekstraordinære  generalforsamling pr email (mia@dsabroad.dk) senest d. 5. marts 2015. Hvis du har spørgsmål omkring den ekstraordinære  generalforsamling, eller har du lyst til at stille op til bestyrelsen, så tøv ikke med at kontakte os.

Vel mødt!

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.