DSA har fået ny bestyrelse

DSA har fået ny bestyrelse

Lørdag den 24. august løb Danish Students Abroads årlige generalforsamling af stablen i Studenterhuset i København. Mange medlemmer var mødt op i Studenterhuset. DSAs præsident, Sørine Vesth Rasmussen, bød velkommen og berettede om et begivenhedsrigt år for foreningen:

“Det har været et forrygende år for Danish Students Abroad. Foreningen er vokset og har nu mere end 1.200 medlemmer. Desuden har der i årets løb været afholdt spændende arrangementer og møder, senest med minister Sofie Carsten Nielsen og DI. Foreningen har desuden fået meget medieomtale, senest i juli, hvor Berlingske kørte en serie om udfordringerne ved at studere i udlandet. Og allerede nu tegner det kommende foreningsår godt: DSA UK inviterer i oktober danske studerende inden for på mange rigtigt spændende universiteter i London, Oxford og Cambridge. I december planlægger vi at gentage successen for sidste års DSA Careers i et nyt format. Vi glæder os derfor til at tage hul på endnu et godt år for foreningen”

Da en række af de nu tidligere bestyrelsesmedlemmer valgte ikke at genopstille, var der brug for nye kræfter i foreningens bestyrelse. For første gang i foreningens kun to årige levetid var der kampvalg om posterne. Foreningens nye bestyrelse består Sørine Vesth Rasmussen (præsident), Mia Eskelund (vice-præsident), Niels Frederik Malskær (kasserer), Johan Greve Petersen, Alexander Hymøller, Anders Krohn, William Hjorth,  Marie-Sophie Ahlefeldt, Joachim Johansen, Helene Withington, Martina Michelsen, Morten Munch Jespersen og Oscar Buhl.

Der var tre indkomne forslag ved mødet, som alle blev vedtaget: ”Formand” og ”næstformand” vil fremover hedder henholdsvis ”præsident” og ”vicepræsident”, på denne måde viser foreningen, at alle uanset køn kan tage lederskab i foreningen. Det andet forslag gik på, hvem, som skal have adgang til foreningens økonomiske midler. Ved forslagets vedtagelse fik kasseren enebeføjelse til denne adgang. Tredje og sidste forslag gjorde det muligt for bestyrelsen at have to suppleanter, som kan træde til hvis et bestyrelsesmedlem skulle trække sig i løbet af året. På mødet blev det desuden besluttet at hæve kontingentet for plusmedlemmer fra 100 kroner til 150 kroner årligt for at give plads til endnu flere aktiviteter og medlemsfordele.

Se her for referat og vedtægtsændringerer.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.