Johan Juul udtræder af bestyrelsen

Johan Juul udtræder af bestyrelsen

Johan.Juul

Bestyrelsesmedlem Johan Juul har valgt at udtræde af bestyrelsen grundet mangel på tid. Det er vi i bestyrelsen kede af, men vi har samtidig fuld forståelse for Johans beslutning. Vi ønsker Johan held og lykke fremover og takker for indsatsen.

Det var ved generalforsamlingen i 2013 ikke muligt at vælge suppleanter, da ingen stillede op til posten. Desuden er der i henhold til vedtægterne ikke krav om at afholde ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.