SU i udlandet: 2-års reglen – ændring af praksis og genoptagelse af sager.

SU i udlandet: 2-års reglen – ændring af praksis og genoptagelse af sager.

1620756_10151848758287657_788303537_n

Som følge af nye EU-domme, kan studerende der ikke har boet i Danmark i en sammenhængende periode af 2 år inden for de sidste 10, nu ånde lettet op.

De nye domme kommer bl.a. til at lempe 2-års reglen, så vidt at Styrelsen for Videregående Uddannelser vil supplere med en række alternative kriterier, betydende at danske statsborgere med reel tilknytning til landet, ikke falder i denne fælde i tilfældet af længerevarende uddannelse(r) i udlandet.

Ligeledes vil dette tiltag give anledning for genoptagelse af tidligere sager, og ligevis give mulighed for erstatning ved tilfælde af et resulteret økonomisk tab.

I DSA ser vi ændringen som en sejr, da dette vil skabe mulighed for studerende der har læst/arbejdet/rejst i udlandet i en længere årrække, stadigt kan videreuddanne sig uden for landets grænser med støtte fra staten. Selvom man har boet i udlandet over en længere periode kan man stadigvæk godt være dansk.

SU-styrelsens oficielle udmelding kan læses her

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.