Praksisændring og revurdering – udlandsstipendium og legater

Praksisændring og revurdering – udlandsstipendium og legater

Enkelte studerende har fået private legater trukket fra deres udlandsstipendium. Dette er  en fejl, da udlandsstipendier skal dække ‘den faktiske studieafgift’ (det beløb som fremgår af fakturaen). SU Styrelsen kan derfor ikke fradrage andre legater end de, der allerede er blevet fradraget på fakturaen.

Man kan vel skriftlig henvendelse til SU Styrelsen på sin sag ombehandlet, hvis dette er aktuelt samt få yderligere information på deres hjemmeside.

SU-Styrelsen kan kontakes på udlandsstipendium@vus.dk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.