Månedens profil, februar 2013: Andreas Berggren

Navn: Andreas BerggreenAndreas Berggren

Universiteter: Københavns Universitet og University of California San Diego

Studieretning: Psykologi

1. Beskriv dit udlandsophold

Jeg læser første år af min kandidat i psykologi på UC San Diego som en del af KUs udvekslingsordning.

2. Hvor læste du, før du tog til udlandet?

Jeg tog Studentereksamen fra Hjørring Gymnasium og herefter konstabeluddannelsen i Slagelse. Jeg læste min bachelor i psykologi på Københavns Universitet fra 2009 til 2012.

3. Hvad inspirerede dig til at læse i udlandet?

Den primære inspiration kom fra min storebror, der havde haft gode erfaringer med at læse i udlandet. Det tiltalte mig med den personlige og faglige udvikling, jeg var sikker på, det ville give. Jeg ville også gerne opleve en anden universitetstradition end den europæiske og det har jeg virkelig fået udlevet i USA.

4. Hvad består forskellen i?

Den amerikanske tradition er meget mere forskningspræget end den europæiske. Her i USA læser jeg på graduate niveau (kandidaten, red) og det er værd at bide mærke i, at der er et skarpt skel mellem det og undergraduate (bachelor, red). Graduate school er meget forskningsorienteret og har fokus på det eksperimentelle og de kvantitative videnskaber. Det er meget nytteorienteret og der skal publiceres artikler med resultater. Det positive er, at man virkelig får styr på de metodiske aspekter af psykologien, men til gengæld ender de mere kvalitative og humanistiske grene desværre i baggrunden. Jeg er glad for det meget resursestærke miljø her og det har inspireret mig yderligere til at forfølge drømmen om en ph.d. inden for psykologi.

5. Hvorfor specifikt UC San Diego?

Jeg ville gerne til University of California fordi de er førende inden for psykologi. UC har mange campuser fordelt over hele staten og man kan ikke vælge specifikt, selvom man kan have præferencer. Jeg havnede så i San Diego, hvilket jeg er godt tilfreds med. Klimaet er i særdeleshed en positiv overraskelse.

6. Hvad er den største udfordring ved at læse på UC San Diego?

Følelsen af at være helt alene i verden på vejen op af rulletrapperne i Kastrup var ret speciel. Man står jo og skal opbygge et helt nyt liv med bolig, studie, venner og fritidsaktiviteter fra bunden – selv. Og jo hurtigere, jo bedre. Derfra var jeg tvunget til at være proaktiv for at skabe noget godt for mig selv, fordi der intet genkendeligt var at bero på. Det er krævende og enormt udviklende. Det er også hårdt at være væk fra venner, kæreste og det netværk, jeg har i Danmark. Og så er der sproget! Det kan være svært at tale det og kommunikere på et højt sprogligt niveau, hvis man ikke er vant til at tale engelsk og så er der rigtigt mange skriftelige opgaver i forhold til KU.

7. Hvad er det mest positive?

Følelsen af at gennemføre noget, der inden opholdet virkede til at være en kæmpe udfordring! Det skal nok gå godt og er faktisk ret fedt, selvom det kan være hårdt.

8. Hvad var de største udfordringer på vejen fra KU til San Diego?

At man skal finde ud af visse essentielle ting selv. F.eks. oversættes graderne i USA og DK ikke ens, hvilket kan give store problemer, når man skal ind på et givent niveau i udlandet. Der er en central vidensbank i form af det Internationale Kontor på KU, men jeg vidste ikke hvilke specifikke forhold jeg skulle spørge ind til vedrørende oversættelse fra undergraduate til graduate fag, hvilket trak processen i langdrag. Man skal selv gå fra kontor til kontor og stykke den slags viden sammen. Jeg troede jo fra starten, at jeg bare skulle søge “graduate” på UC San Diego, fordi jeg skulle til at være kandidatstuderende på KU. Men jeg endte med at stå i den situation, at jeg fra det internationale kontors side fik at vide, at jeg ikke skulle søge graduate, fordi jeg så ikke ville komme ind, da jeg kun havde studeret 3 år, og undergraduate i USA er 4 år. Samtidig fik jeg så at vide fra psykologisk institut, at de ikke ville godkende andet end graduate fag, da undergraduate fag ikke er på tilsvarende faglige niveau som kandidaten. På KU gjorde de faktisk generelt et godt stykke arbejde vedrørende information til udlandsstuderende. Men de er meget tilbageholdende med at love noget, fordi ens fag i udlandet skal kunne oversættes og godkendes inden for rammerne af studieordningen i Danmark, når man kommer hjem igen. Jeg endte med at tage afsted på undergraduate og satse på, at jeg kunne få lov til at tage graduate fag. I praksis viste det sig at være ret simpelt, eftersom universitetet i USA er meget fleksibelt.

9. Kan man gøre noget for at processen bliver mere lempelig?

Der er egentlig ikke meget, man kan gøre fra KUs side. Processen er noget af et bøvl, fordi det er to fundamentalt forskellige systemer, der skal snakke sammen. Det er ikke som Erasmus udvekslingsordning i EU, hvor det er mere af en pakkeløsning. Det kunne dog være fint med en folder fra KU, der specifikt forklarer de udfordringer, man kan forvente at støde på i forbindelse med udveksling til USA, så man ikke skal famle sig frem og kan tage højde for forholdene i god tid.

10. Hvordan fik du det finansieret?

Selve pladsen på UC San Diego finansieres via samarbejdsaftale med KU. Så det skal man heldigvis ikke betale for. Derudover er der en del personlige udgifter i form af flybilletter, tøj, forsikringer osv. Det kan godt gå hen og blive dyrt. Jeg søgte en del legater til at afholde sådanne udgifter. Det er en lang proces og det kan være lidt stressende, at man jo ikke kan vide på forhånd, om man får en krone. Men det lykkedes, fordi jeg gjorde meget ud af det og søgte samtlige fonde og legater. Og så hjælper det gevaldigt at have et optagelsesbrev fra det udenlandske universitet, som kan vedlægges ansøgningen.

Man er velkommen til at henvende sig til Andreas på andreasberggren194@hotmail.com

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Del:

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode