Pressemeddelelse: Fjumreår på Harvard, danske ambassader og i FN

Fjumreår på Harvard University, danske ambassader og i FN

Som led i den kommende SU-reform, har regeringen varslet besparelser på SUen til studerende på de videregående uddannelser. Selvom regeringen endnu ikke er kommet med et konkret udspil, forventes det, at SU-klip til et 6. studieår, eller det såkalde ‘fjumreår’ kan blive fjernet. Dette gøres i håb om at skabe incitament for de studerende til at gennemføre deres uddannelse hurtigere.

Det er dog langt fra alle studerende, der ‘fjumrer’ i dette ekstra år af deres uddannelse – med mindre at ‘fjumre’ betyder at bruge et ekstra år til at få noget af den internationale erfaring som regeringen efterspørger. Uddannelsesminister Morten Østergaard har tidligere udtalt, at han ønsker, at flere studerende får international erfaring, især ved at læse mindst ét semester i udlandet som en del af deres danske uddannelse. Foreningen for Danske Studerende i Udlandet (Danish Students Abroad – DSA) har naturligvis hilst dette varmt velkommen og er derfor overraskede over forslaget om at spare på SU-klippene. Dette vil nemlig forringe de studerendes muligheder for at læse ét eller flere semestre i udlandet, da et udlandsophold ofte kan være med til at forlænge studietiden.

Desværre oplever danske studerende i udlandet alt for ofte problemer med meritoverførsel, når de læser et semester eller hele deres uddannelse i udlandet. Det samme gør sig gældende, hvis de tager på praktik på ambassader, udenlandske virksomheder eller internationale organisationer. Med færre SU-klip vil studerende, der tager på udlandsophold, dermed risikere at miste SU’en til at afslutte deres uddannelse, og dermed fjerner man et incitament for at tage et erfaringsgivende udlandsophold. Dette er dybt bekymrende, når både politikere, arbejdsgivere og eksperter er enige om, at danske studerende skal studere mere i udlandet.

‘Fjumreåret’, hvor man får international erfaring, skaber relationer i udlandet, får gode sprogkundskaber, læser fag man ikke kan læse i Danmark, og lærer at begå sig i interkulturelle miljøer, er en utroligt god investering for Danmark. Disse kompetencer og denne erfaring er ikke kun værdifuld i forhold til de studerendes personlige udvikling, men også for det danske arbejdsmarked, hvor både Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening har efterspurgt en mere international profil. Dette håber DSA, at en kommende SU-reform vil tage højde for. En reform bør derfor, uanset dens endelig form, også skabe incitamenter og muligheder for at til at tage til udlandet, da international erfaring og udsyn er vigtig for Danmarks fremtid.

Jacob Lennheden, Formand

Sørine M. V. Rasmussen, Næstformand

Mia Eskelund Pedersen, Rådgivningsansvarlig

Tine Nansen Paulsen, Kommunikationsansvarlig

Morten Munch Jespersen, Kasserer

Niels Christian Bøgegaard, Bestyrelsesmedlem

www.dsabroad.dk

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Del:

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode