Spanien som studiedestination

Spanien er et fremragende studieland, men man vil ikke kunne komme udenom at lære spansk. Læs mere her om at studere i Spanien og lære spansk før eller under studierne.

Indledning

Spanien er et land rigt på kultur og godt klima, hvor en del danskere vælger at flytte hen. Derudover tilbyder det også en række gode universiteter med rimelige studieafgifter, hvilket lokker internationale studerende til. Med gratis sygesikring er Spanien et godt sted at bo, men det er bedst at kunne spansk eller være villig til at lære det, hvis man vil begå sig i dagligdagen og på sin uddannelse.

Spanien har en rig historie med indflydelse fra både nordafrika og resten af Europa, samt borgerkrig og en periode med diktatur, som mange nulevende spaniere vil kunne huske. Landet består af en række regioner med væsentlige indbyrdes forskelle hvad angår kultur og politik. Derfor har Spanien et forholdsvist føderalt system, hvor regionerne bl.a. råder over uddannelsespolitik.

Uddannelsessystem

På de spanske universiteter er der følgende typer uddannelser:

 • Grado Universitario, en spansk bachelorgrad, tager som regel 4 år. Disse uddannelser giver direkte adgang til lovregulerede erhverv og arbejdsmarkedet generelt. Der er nogle få uddannelser, så som læge, som er normeret til 6 år.
 • Máster Oficial/ Máster Universitario svarer til en kandidatuddannelse og opnås efter yderligere et eller to års studier. Uddannelsen giver adgang til ph.d.-studier i Spanien.
 • Doctorado er en forskningsuddannelse, som svarer til en ph.d. og opnås efter 3 års forskningsbaserede studier.

Spanien har i alt 76 universiteter, hvoraf 45 drives og finansieres af staten, mens 31 er private eller drives af den katolske kirke. En række af de spanske universiteter er med på QS World University Rankings® 2021. De førende spanske universiteter findes i hovedstaden Madrid og i Barcelona.

Du kan finde uddannelser i Spanien gennem det spanske udenrigsministeriums søgeportal eller bruge SEPIEs søgeportaler til at finde hhv. bacheloruddannelser eller kandidatuddannelser på engelsk.

Sprog

I Spanien foregår undervisningen på de videregående uddannelser primært på spansk. Dog er der siden 2010 sket en stigning i engelsksprogede bachelor- og kandidatuddannelser på de fleste spanske universiteter. Mange spanske universiteter tilbyder sprogkurser i sommerperioden.

Der er i det hele taget mange muligheder for at lære spansk i Spanien; herunder universitetskurser, private sprogskoler og spaniens netværk af officielle sprogskoler, Escuelas Oficiales de Idiomas.

Som udenlandsk studerende i Spanien vil man som regel blive bedt om tage en spansk sprogtest, medmindre man kan dokumentere gode sprogkundskaber med fx en bestået D.E.L.E.-test (se nedenfor). Engelsk er ikke udbredt i Spanien, hvorfor det kraftigt anbefales at lære spansk til i det mindste husbehov.

D.E.L.E.

D.E.L.E. står for Diploma de Español como Lengua Extranjera og er den officielle sprogprøve i Spanien. Det er et certifikat for spansktalende, som er officiel godkendt af det spanske ministerium for undervisning, kultur og sport. Diplomet er af stor værdi for dem, der vil studere på et spansk universitet. Skoler, der er godkendt af Instituto Cervantes, tilbyder forberedelseskurser til D.E.L.E.-eksamen.

D.E.L.E. har tre niveauer, som følger den europæiske CEFR-skala:

 • B1: Kan forstå hovedpunkterne i en klar fremstilling om dagligdags forhold, som man støder på i forbindelse med arbejde, skole, fritidsaktiviteter, mv. Kan håndtere de fleste situationer, som kan forudses i forbindelse med at rejse i et land, hvor sproget tales.
  Kan producere en enkel, sammenhængende tekst om dagligdags emner, og emner som har han/hendes specielle interesse. Kan redegøre for en oplevelse, en begivenhed, for personlige drømme og mål, samt kort fremføre begrundelser og forklaringer i forbindelse med et personligt projekt.
 • B2: Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden for et for han/hende kendt fagområde. Kan indgå i samtale med ’native speakers’ med så meget fluency og spontanitet, at samtalen ikke bliver anstrengende for nogen af parterne.
  Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner, fremsætte sin mening om dagsaktuelle begivenheder samt udtrykke fordele og ulemper, når han/hun skal forholde sig til forskellige problemstillinger.
 • C1: Kan forstå og gennemskue et bredt udvalg af længere, krævende tekster. Kan udtrykke sig flydende og spontant uden alt for synligt at lede efter ordene. Kan bruge sproget effektivt og nuanceret i såvel sociale, som studiemæssige og professionelle sammenhænge.
  Kan udtrykke sig klart og velstruktureret om komplekse emner, samt benytte sproglige redskaber, der sikrer sammenhæng og overblik i det han/hun vil udtrykke.

Universiteter kræver ofte, at ansøgere kan spansk til B1-niveau, men for at følge undervisningen på universitetsniveau anbefales det at kunne spansk på B2-niveau eller højere.

Der er også rige muligheder for at lære spansk i Danmark, både i gymnasiet og i fritiden. Blandt fritidstilbud findes bl.a. Studieskolen i København og FOF over hele landet.

Udgifter til studier

Det koster typisk mellem 750€ og 3500€ om året at studere på offentlige universiteter i Spanien, mens private universiteter kan koste op til 20.000€ pr. år. Den nøjagtige studieafgift varierer fra fag til fag og kan findes på universitetets hjemmeside.

Finansieringsmuligheder

Hvis ens universitet og uddannelse er offentligt anerkendt i Spanien, har man normalt mulighed for at modtage SU, mens man studerer. Hvis man studerer på kandidatniveau, kan man også få et udlandsstipendium til at dække eventuelle studieafgifter. Læs evt. mere i vores artikel om SU og udlandsstipendium.

Praktiske forhold

Vil man studere i Spanien, er det vigtigt at være opmærksom på de følgende praktiske forhold.

Visum

Da Spanien er medlem af EU, er et visum ikke nødvendigt. Som EU-borger har man også ret til at søge arbejde, og man har i det hele taget de samme rettigheder som spanske statsborgere, med undtagelse af stemmeret.

Hvis du planlægger at blive i Spanien i mere end 3 måneder, skal du anskaffe dig et NIE-nummer, som bl.a. bruges til at melde sig som patient hos en læge og betale skat, hvis man har deltidsarbejde. Man kan ansøge om NIE-nummeret på den spanske ambassade i Danmark, men det er hurtigere at gøre det, når man er ankommet i Spanien. Læs evt. mere hos Spanske boliger, som også giver en god vejledning til udfyldning af ansøgningsformularen.

Sygesikring

Danske studerende i udlandet fortsætter med at være dækket af dansk sygesikring, såfremt opholdet varer et år eller mindre. De kan dermed bruge det blå sygesikringsbevis (EHIC-kort) under opholdet, med hvilket de har adgang til læge- og hospitalsbehandling i nødstilfælde. Studerende i denne gruppe kan også søge om det særlige sundhedskort, hvormed de kan beholde almindelig adgang til behandling under ophold i Danmark. Studerende, som skal opholde sig i udlandet i længere end et år, mister deres danske sygesikring og dermed adgang til behandling under ophold i Danmark samt det blå sygesikringsbevis. Studerende i denne gruppe skal derfor selv sørge for at være dækket under studielandets offentlige sygesikring som fastboende. Som sygesikret i studielandet vil man kunne få et blåt sygesikringsbevis (EHIC-kort) fra studielandet, som dækker behandling i nødstilfælde under ophold i Danmark

Læge- og hospitalsbesøg er gratis for studerende under 26 år, og der er tilskud til medicin på recept. Flere detaljer om spansk sygesikring kan findes hos Expatica.

Bolig

Ligesom i de fleste andre lande er ens universitet det bedste sted at starte, når man skal kigge efter en bolig. De fleste universiteter tilbyder en eller flere former for bolig til studerende, hvilket gør processen simplere og giver god mulighed for at møde andre studerende.

Blandt alternativer findes privatejede studieboliger og almindelige lejligheder. Det sidste er mest attraktivt, når man allerede har boet i landet i lidt tid, og mange finder og deler en lejlighed med en gruppe bekendte.

Leveomkostninger

En deltaljeret guide til omkostninger kan findes hos Study in Spain.

Kombination med dansk uddannelse

Spanien er medlem af Erasmus-programmet, så man har som studerende ved en dansk universitet mulighed for at tage på udveksling ved et spansk universitet gennem en aftale mellem ens danske universitet og værtsuniversitetet. Hvis ens danske universitet ikke har en aftale med det universitet, man gerne ved studere ved, kan man ofte tage på et selvarrangeret udvekslingsophold. Læs mere om begge muligheder i vores artikel om udlandsophold.

Anerkendelse af uddannelser i Danmark

Skal man tage en hel uddannelse i udlandet, er det vigtigt at undersøge, om der er sandsynlighed for, at man ville kunne få sin uddannelse anerkendt i Danmark efterfølgende, hvis man f.eks. vil bruge den som grundlag for at søge job.

Danmark anerkender typisk kun to-årige uddannelser på kandidatniveau som svarende til en dansk kandidatuddannelse i niveau, også selvom man har en fire-årig bacheloruddannelse. Er man interesseret i en master oficial eller master universitario, er det værd at overveje at gå efter en toårig uddannelse, hvis den senere skal bruges i Danmark.

Det er altid en god idé at se efter i Uddannelses- og Forskningsministeriets vurderingsdatabase, om ens ønskede eller en lignende uddannelse allerede er blevet vurderet. Dog er det vigtigt at bemærke, at en anerkendelse aldrig kan gives på forhånd, så det bedste man kan gøre er at undersøge sandsynligheden for, at ens uddannelse vil blive anerkendt. I mange tilfælde er anerkendelsen naturligvis mere eller mindre garanteret.

Har man en udenlandsk uddannelse og ønsker på baggrund af denne at søge en videregående uddannelse ved et dansk universitet, er proceduren anderles. Her gælder det enkelte universitets optagelseskriterier, som tit kan indeholde krav til gennemførte moduler. Derfor er det vigtigt at undersøge optagelseskriterier i Danmark og planlægge sin uddannelse derefter, hvis man f.eks. vil gennemføre sin bacheloruddannelse i udlandet og sin kandidatuddannelse i Danmark.

Læs mere

Study in Spain er en tysk hjemmeside (på engelsk) med meget information om at studere og bo i Spanien.

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode