Sverige som studiedestination

Sverige er et fordelagtigt sted at studere for danskere, og man kan tage hele sin SU med. Svenske uddannelser er af høj kvalitet og mere fleksibelt tilrettelagt end i Danmark.

Indledning

Sverige er en yderst oplagt studiedestination for danskere. Det er tæt på Danmark og har fremragende natur med mange muligheder for friluftsliv. Som studerende fra et andet nordisk land kan danskere nyde helt specielt gode forhold, og man kan tit få lov til at skrive sine opgaver på dansk. Danske studerende kan få SU til studier i Sverige og resten af norden i ligeså lang tid som i Danmark, i modsætning til det reducerede antal SU-klip til studier i resten af verden.

Den geografiske nærhed kan være en ægte fordel for dem, der tit har brug for at besøge Danmark. En del danskere vælger at studere ved Lunds Universitet, som både er et fremragende uddannelsessted og tæt nok på København til, at man kan pendle.

Uddannelsessystem

Danskere, som vil studere i Sverige, er pga. det nordiske samarbejde om uddannelse godt stillet. Aftalen er mellem Danmark, Grønland, Færøerne, Island, Norge, Sverige, Finland og Åland og garanterer, at personer med bopæl i disse lande kan søge og tage videregående uddannelse på lige fod i ethvert af landene. Med andre ord kan man som dansker søge ind på en svensk uddannelse på lige fod med svenske borgere, hvis man ellers opfylder optagelseskravene til uddannelsen. Optagelseskrav og kriterier for bedømmelse af ansøgninger kan dog ofte være forskellige fra danske uddannelser. Læs evt. mere om det nordiske samarbejde hos Grib Verden.

Ved svenske universiteter kan man normalt enten tage et allerede sammensat uddannelsesprogram eller selv vælge og kombinere enkeltstående kurser. Man kan få en hel bachelorgrad ved at tage den nødvendige mængde fritstående kurser, hvoraf 50% skal være indenfor ét område. Vælger man denne mulighed, skal man være opmærksom på, at kun hele fuldtidsuddannelser berettiger til SU.

Hvis man kan vende sig til at forstå svensk, er det ofte muligt at studere på svensk og skrive opgaver på dansk. En bachelorgrad kaldes “kandidatexamen” på svensk, mens en kandidatgrad kaldes “magisterexamen”. Nogen universitetsstudier, f.eks. medicin og fysioterapi, fører til en professionel uddannelse, som varer længere end en bachelorgrad og kaldes “yrkesexamen”. En PhD-grad tager fire år og kaldes “doktorexamen”.

Udgifter til studier

Det er gratis for EU-borgere, herunder danskere, at studere i Sverige. I modsætning til i Danmark er der heller ikke nogen begrænsning for, hvor mange uddannelser man kan gennemføre. Det er altså intet problem f.eks. at have en kandidatgrad i ét fag fra Danmark, Sverige eller et tredje land og så begynde forfra på en ny bacheloruddannelse i Sverige.

Finansieringsmuligheder

Hvis ens universitet og uddannelse er offentligt anerkendt i Sverige, har man normalt mulighed for at modtage SU, mens man studerer. Hvis man studerer på kandidatniveau, kan man også få et udlandsstipendium til at dække eventuelle studieafgifter. Læs evt. mere i vores artikel om SU og udlandsstipendium.

EU-borgere, som har boet og arbejdet i Sverige i mindst to år, har ret til at modtage støtte fra CSN, hvilket svarer til SU i Danmark. Beløbet er væsentligt mindre end SU men kan være en god mulighed mulighed, hvis man er løbet tør for SU-klip.

Praktiske forhold

Vil man studere i Sverige, er det vigtigt at være opmærksom på de følgende praktiske forhold.

Visum

Da Sverige er medlem af EU, er et visum ikke nødvendigt. Som EU-borger har man også ret til at søge arbejde, og man har i det hele taget de samme rettigheder som svenske statsborgere, med undtagelse af stemmeret.

Sygesikring

Danske studerende i udlandet fortsætter med at være dækket af dansk sygesikring, såfremt opholdet varer et år eller mindre. De kan dermed bruge det blå sygesikringsbevis (EHIC-kort) under opholdet, med hvilket de har adgang til læge- og hospitalsbehandling i nødstilfælde. Studerende i denne gruppe kan også søge om det særlige sundhedskort, hvormed de kan beholde almindelig adgang til behandling under ophold i Danmark. Studerende, som skal opholde sig i udlandet i længere end et år, mister deres danske sygesikring og dermed adgang til behandling under ophold i Danmark samt det blå sygesikringsbevis. Studerende i denne gruppe skal derfor selv sørge for at være dækket under studielandets offentlige sygesikring som fastboende. Som sygesikret i studielandet vil man kunne få et blåt sygesikringsbevis (EHIC-kort) fra studielandet, som dækker behandling i nødstilfælde under ophold i Danmark

Et lægebesøg koster typisk 150-250 SEK (ca. 110-180 kr.). Hvis man skal bo i Sverige i længere end et år, kan man få et svensk personnummer, som giver adgang til læge- og hospitalsbehandling uden et blåt sygesikringsbevis. Læs evt. mere om svensk sygesikring og ansøgning om personnummer hos Study in Sweden.

Bolig

Den nemmeste mulighed, især for nye studerende i Sverige, er normalt at finde bolig gennem universitetet. Dette vil typisk være enten et værelse på en gang eller et værelse i en lejlighed delt med andre studerende. Studieboliger kan både være drevet af universiter og af private selskaber.

Hvis man vil leje privat, er den mest fleksible løsning fremlejning, dvs. at leje en lejlighed fra en person, som selv bor til leje. Ligesom i Danmark er fremlejning tilladt og populært, men det vil tit dreje sig om midlertidige kontrakter, hvor den primære lejer af lejligheden f.eks. er i udlandet et stykke tid. At leje en lejlighed direkte, altså ikke gennem fremleje, kan tage lang tid, da Sverige opererer med et køsystem, hvor ansøgere bliver tildelt lejligheder efter tur.

Læs evt. mere om bolig for studerende på Study in Sweden, hvor man bl.a. kan finde mere information om det svenske udlejningssystem og en liste over nyttige hjemmesider til boligsøgning.

Leveomkostninger

En aktuel og deltaljeret guide til omkostninger kan findes hos Internations. Se også Study in Swedens side om omkostninger og budget for studerende.

Kombination med dansk uddannelse

Sverige er medlem af Erasmus-programmet, så man har som studerende ved en dansk universitet mulighed for at tage på udveksling ved et svensk universitet gennem en aftale mellem ens danske universitet og værtsuniversitetet. Hvis ens danske universitet ikke har en aftale med det universitet, man gerne ved studere ved, kan man ofte tage på et selvarrangeret udvekslingsophold. Læs mere om begge muligheder i vores artikel om udlandsophold.

Det ovenfor nævnte nordiske samarbejde på uddannelsesområdet omfatter også meritvurdering. Ifølge aftalen mellem de nordiske lande skal personer, som har taget en del af deres uddannelse i ét nordisk land, kunne få denne godskrevet i et andet. Med andre ord skal det altså være muligt at få meritoverførsel i Danmark for en delvist gennemført svensk uddannelse eller omvendt.

Anerkendelse af uddannelser i Danmark

Skal man tage en hel uddannelse i udlandet, er det vigtigt at undersøge, om der er sandsynlighed for, at man ville kunne få sin uddannelse anerkendt i Danmark efterfølgende, hvis man f.eks. vil bruge den som grundlag for at søge job.

Det er altid en god idé at se efter i Uddannelses- og Forskningsministeriets vurderingsdatabase, om ens ønskede eller en lignende uddannelse allerede er blevet vurderet. Dog er det vigtigt at bemærke, at en anerkendelse aldrig kan gives på forhånd, så det bedste man kan gøre er at undersøge sandsynligheden for, at ens uddannelse vil blive anerkendt. I mange tilfælde er anerkendelsen naturligvis mere eller mindre garanteret.

Har man en udenlandsk uddannelse og ønsker på baggrund af denne at søge en videregående uddannelse ved et dansk universitet, er proceduren anderles. Her gælder det enkelte universitets optagelseskriterier, som tit kan indeholde krav til gennemførte moduler. Derfor er det vigtigt at undersøge optagelseskriterier i Danmark og planlægge sin uddannelse derefter, hvis man f.eks. vil gennemføre sin bacheloruddannelse i udlandet og sin kandidatuddannelse i Danmark.

Læs mere

Lunds universitet har en side om at være dansk studerende ved universitetet.

Øresunddirekt er en hjemmeside med information for danskere om at bo og studere eller arbejde i Sverige.

Study in Sweden er en nyttig hjemmeside med meget information for internationale studerende. Øverst til højre kan man vælge det land, man kommer fra, hvorefter informationen vil blive tilpasset til ens situation.

 

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode