Irland som studiedestination

Irland er af gode grunde populært blandt internationale studerende. Ud over gode universiteter og levebetingelser tilbyder det relativt lave studieafgifter.

Indledning

Irland er ikke blot et godt alternativ til Storbritannien, hvor studieafgifter er steget som følge af Brexit, men også en fantastisk studiedestination i sig selv. Irske universiteter tilbyder uddannelser på højt fagligt niveau med en meget international gruppe af studenter. Det studenterledede foreningsliv er meget virksomt og giver gode muligheder for at møde mennesker gennem fritidsinteresser. Sammen med en befolkning, som er kendt for åbenhed, og en utroligt smuk natur, gør dette Irland til en overordentligt populær destination for internationale studerende.

Kort over øen Irland. Den nordøstlige del, markeret med en tyk streg, er Nordirland, og resten er republikken Irland. Ireland_location_map.svg: NordNordWest derivative work: Nilfanion, Island of Ireland location map, CC BY-SA 3.0

Republikken Irland udgør den vestlige og sydlige del af øen Irland, mens den mindre nordøstlige del optages af Nordirland. Nordirland (lyserødt på kortet ovenfor) er en del af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Engelsk tales over hele landet men er kun et af de to officielle sprog, hvoraf det andet er irsk (gælisk). Irske universiteter kræver som udgangspunkt, at ansøgere kan tale irsk, men der gives dispensation til udlænding, og undervisning foregår generelt på engelsk. Hvis man er interesseret i at lære irsk, er kurser billige og lette at finde.

Selvom irsk kultur har mange elementer og en lang historie til fælles med Storbritannien, er der også væsentlige forskelle, som ligger til grund for en stærk irsk identitet. Irland, som har været uafhængigt fra Storbritannien siden 1920, er katolsk og under stærk økonomisk og social udvikling.

 

Uddannelsessystem

Uddannelser på universitetsniveau udbydes af universiteter, tekniske universiteter og lærerseminarer, tilligemed enkelte andre institutioner. Den adgangsgivende uddannelse i Irland, som svarer til den danske studentereksamen, kaldes Leaving Certificate (Leaving Cert i folkemunde).  Uddannelsen, som fører til Leaving Cert, tager typisk to år og kaldes Senior Cycle. I løber af uddannelsen studerer elever typisk syv fag (seks er minimum), hvor matematik og irsk er obligatorisk.

Opbygningen af irske universitetsuddannelser minder på mange måder om den i England, Wales og Nordirland. Bachelorgrader varer typisk tre år og betegnes ofte som “undergraduate”. Kandidat/mastergrader tager normalt et enkelt år og kaldes, modsat Storbritannien men i lighed med USA, “graduate”. Det er altså muligt at opnå en mastergrad på fire år, hvorved man holder sig indenfor rammen af fire års SU til studier i udlandet.

Enkelte uddannelser på undergraduate-niveau varer længere end tre år. Et eksempel er medicinstudiet, som typisk tager fem år. I modsætning til Danmark er kandidatuddannelser typisk ikke direkte fortsættelser på bacheloruddannelser, og det er normalt at tage en masteruddannelse, som kun er delvist relateret til ens bacheloruddannelse. Undergraduate/bacheloruddannelser giver generelt direkte adgang til arbejdsmarkedet, og graduate/masteruddannelser er derfor højt specialiserede og ofte ikke krævet af arbejdsgivere.

Udgifter til studier

Teknisk set er bacheloruddannelser ved irske universiteter gratis for alle irere og EU-borgere, inkl. danskere. Universiteter har dog lov til at opkræve et gebyr for service og eksamener, ofte kaldet “student services charge”. Dette gebyr kan være på op til 3.000€ om året, og de fleste universiteter opkræver det maksimale beløb. For at få sine studieafgifter dækket af den irske stat og dermed kun betale 3.000€ pr. år, skal man opfylde enkelte betingelser, bl.a. have boet i et EU-land i de foregående år. Man kan læse mere om disse betingelser og servicegebyret hos Citizens Information.

Studieafgifter på kandidatniveau og over dækkes ikke af den irske stat, som heller ikke tilbyder lån. I sammenligning med andre engelsktalende lande er studieafgifter på kandidatuddannelser i Irland dog relativt billige. Afgifter varierer fra uddannelse til uddannelse, og mange universiteter tilbyder også legater og stipendier til både irske og internationale studerende.

Finansieringsmuligheder

Hvis ens universitet og uddannelse er offentligt anerkendt i Irland, har man normalt mulighed for at modtage SU, mens man studerer. Hvis man studerer på kandidatniveau, kan man også få et udlandsstipendium til at dække eventuelle studieafgifter. Læs evt. mere i vores artikel om SU og udlandsstipendium.

Praktiske forhold

Vil man studere i Irland, er det vigtigt at være opmærksom på de følgende praktiske forhold.

Visum

Da Irland er medlem af EU, er et visum ikke nødvendigt. Som EU-borger har man også ret til at søge arbejde, og man har i det hele taget de samme rettigheder som irske statsborgere, med undtagelse af stemmeret.

Sygesikring

Irland har universel sygesikring for fastboende personer med delvis brugerbetaling. For eksempel koster det 100€ at tage på skadestuen og 80€ pr. nat at være indlagt på et sygehus (kilde: The Health Service Executive).

Danske studerende vil dog normalt være dækket af EHIC-kortet (det blå sygesikringsbevis) for ophold på op til et år. Hvis man skal opholde sig i udlandet i længere tid, skal man melde sig som udflyttet fra Danmark, hvormed man mister retten til at have et EHIC-kort. EHIC-kortet giver ret til læge- og hospitalsbehandling uden brugerbetaling, så længe man sørger for at bruge en læge, som arbejder for det offentlige sundhedsvæsen. Receptmedicin koster 2€ pr. recept. Læs evt. mere om brug af EHIC-kortet i Irland hos The Health Service Executive.

Skal man opholde sig i Irland i mere end et år, har man som dansk studerende mulighed for at ansøge om et særligt sundhedskort, som giver fri adgang til behandling uden brugerbetaling i både Danmark og Irland indtil man fylder 25 år. Dette forudsætter, at man stadig har familie i Danmark. Ud over et særligt sundhedskort vil man modtage et irsk Medical Card.

Efter at have ansøgt om et særligt sundhedskort vil man vil modtage en E 109/S1-formular, som man skal bruge til at ansøge om det irske Medical Card. Det Særlige Sundhedskort er typisk gyldigt for et år ad gangen, hvorefter man skal søge igen.

Bolig

De fleste universiteter tilbyder bolig til studenter, hvorfor ens universitet er et godt sted at starte på boligsøgningen. Mange boliger er delte lejligheder med private værelser, men delte værelser forekommer også. Nogle udvekslingsstudenter vælger også at bo hos en værtsfamilie.

Leveomkostninger

En aktuel og deltaljeret guide til omkostninger kan findes hos Internations.

Kombination med dansk uddannelse

Irland er medlem af Erasmus-programmet, så man har som studerende ved en dansk universitet mulighed for at tage på udveksling ved et irsk universitet gennem en aftale mellem ens danske universitet og værtsuniversitetet. Hvis ens danske universitet ikke har en aftale med det universitet, man gerne ved studere ved, kan man ofte tage på et selvarrangeret udvekslingsophold. Læs mere om begge muligheder i vores artikel om udlandsophold.

Anerkendelse af uddannelser i Danmark

Skal man tage en hel uddannelse i udlandet, er det vigtigt at undersøge, om der er sandsynlighed for, at man ville kunne få sin uddannelse anerkendt i Danmark efterfølgende, hvis man f.eks. vil bruge den som grundlag for at søge job.

Det er altid en god idé at se efter i Uddannelses- og Forskningsministeriets vurderingsdatabase, om ens ønskede eller en lignende uddannelse allerede er blevet vurderet. Dog er det vigtigt at bemærke, at en anerkendelse aldrig kan gives på forhånd, så det bedste man kan gøre er at undersøge sandsynligheden for, at ens uddannelse vil blive anerkendt. I mange tilfælde er anerkendelsen naturligvis mere eller mindre garanteret.

Har man en udenlandsk uddannelse og ønsker på baggrund af denne at søge en videregående uddannelse ved et dansk universitet, er proceduren anderles. Her gælder det enkelte universitets optagelseskriterier, som tit kan indeholde krav til gennemførte moduler. Derfor er det vigtigt at undersøge optagelseskriterier i Danmark og planlægge sin uddannelse derefter, hvis man f.eks. vil gennemføre sin bacheloruddannelse i udlandet og sin kandidatuddannelse i Danmark.

Etårige kandidatudannelser fra udlandet vurderes typisk som svarende til et af en toårig dansk kandidatuddannelse. Med andre ord ville en irsk kandidatuddannelse typisk ikke ses som svarende til en dansk kandidatuddannelse.

Læs mere

Citizens Information har en række nyttige sider med information om uddannelser på universitetsniveau.

Education in Ireland arbejder for at tiltrække internationale studerende og har også god information om at studere og leve i Irland.

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode