Uddannelse på bachelorniveau i Tyskland

De fleste tyske bacheloruddannelser søges gennem portalen Uni-assist, og optag er enten garanteret eller alt efter karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Indledning

Tyskland tilbyder en lang række bacheloruddannelser, hvoraf flertallet undervises på tysk. Ligesom i Danmark hænger en del bacheloruddannelser sammen med en kandidatuddannelse, som i praksis er én uddannelse på fem år.

Ansøgning

Ansøgning til de fleste uddannelser foregår for internationale ansøgere gennem portalen Uni-assist, som bl.a. står for at omregne ens karakterer fra gymnasiet. Der findes dog også en del uddannelsesinstitutioner, hvor du skal ansøge direkte hos dem, hvilket ofte er gratis. Du kan finde mere information om ansøgningsprocessen på uddannelsesinstitutionens hjemmeside, samt en skabelon over hvilke dokumenter de ønsker, og om de skal sendes digitalt eller med posten. Vær opmærksom på, at universiteterne ofte kræver en officiel kopi (Beglaubigung) af dit studentereksamensbevis, dvs. at en dansk myndighed skal stemple kopien for at bekræfte dokumentets gyldighed.

Optagelsesportaler

180 colleges og universiteter i Tyskland vil have dig til at søge gennem ansøgningsportalen Uni-assist. Du søger online, hvor du kan scanne og uploade efterspurgte dokumenter, men du skal også sende dokumenterne via posten. Du kan søge hos flere institutioner og vil få svar fra alle. Det koster 75€ at søge et universitet og herefter 30€ pr. ekstra universitet. 

Nogle populære uddannelser, ofte fag som jura, psykologi, medicin, tandlæge, dyrlæge og farmaci, kræver, at man ud over Uni-assist også sender sin ansøgning gennem portalen Hochschulstart.de. Denne proces kaldes Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV), og man kan læse mere om den hos Uni-assist. Et universitet vil altid kunne fortælle dig, hvor og på hvilken måde du skal søge. 

Oversættelse af eksamensbevis 

Hvis din uddannelsesinstitution i Danmark har udstedt dit eksamensbevis på engelsk, er det normalt ikke nødvendigt at lade det oversætte til tysk. Hvis du har brug for en tysk version, kan du få det oversat hos en statsautoriseret oversætter.

Ansøgningsfrister

  • 15. juli til vintersemesteret (september/oktober til marts/april) – søg helst i løbet af juni.
  • 15. januar til sommersemesteret (marts/april til slutningen af juli) – søg helst i løbet af december.

Der findes undtagelser, så dobbelttjek altid ansøgningsfristen direkte med uddannelsen. Flere private uddannelser og handelsskoler har egne frister og optager ofte kun nye studerende til vintersemesteret. Sundhedsfag som medicin har også egne ansøgningsfrister.

Optagelseskriterier

En dansk studentereksamen svarer til den tyske Abitur  og er som udgangspunkt adgangsgivende til de videregående uddannelser i Tyskland. Husk at forskellige universiteter kan have forskellige adgangskrav afhængig af hvilket fag du skal studere. Der kan f.eks. være særlige sprogkrav, som du skal opfylde. Hvis undervisningssproget er tysk, vil der normalt blive stillet krav om, at du har bestået en tysk sprogprøve. Du finder de aktuelle adgangskrav på universitets hjemmeside under Zulassung eller Zulassungsvoraussetzungen.
En del uddannelser optager alene på baggrund af karaktergennemsnit (Numerus Clausus eller Zulassungsbeschränkt), men der findes også mange uddannelser, hvor der er frit optag. Dette kaldes Zulassungsfrei. På nogle uddannelser kan der også være et optagelsesprøve. Det er f.eks. tilfældet på medicinstudiet i Berlin.

Sprogkrav

Sprogkravene på tyske universiteter er lidt højere end i mange andre EU-lande, og en sprogprøve er altid nødvendig. Der er dog ingen grund til at lade sig afskrække. Dansk og tysk er nært beslægtede sprog, og det er bestemt muligt at opnå det nødvendige niveau på en sommer.

Med tilstrømningen af internationale studerende til Tyskland tilbyder flere og flere uddannelsesinstitutioner nu enkelte fag eller hele studieretninger på engelsk. Her vil en TOEFL-test typisk være et krav.

Krav til tyskkundskaber

Undervisningssproget på langt størstedelen af uddannelserne er dog stadig tysk. For at gennemføre en fuld og udelukkende tysksproget bacheloruddannelse i Tyskland er DSH-2 niveau i tysk normalt påkrævet, hvilket svarer til C1 på den europæiske CEFR-skala. En god karakter i tysk fortsættersprog på A-niveau svarer ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet til B2-niveau på den europæiske skala, hvilket er et niveau lavere end kravet. Det vil altså typisk være nødvendigt at studere yderligere før sprogprøven.

Der er mange gratis tests på internettet, som kan give en idé om ens nuværende niveau. De er dog mindre omfattende end en rigtig sprogprøve.

Læs evt. mere om sprogkrav på tyske uddannelser hos DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

Sprogprøver

De fleste universiteter afholder DSH-sprogprøver (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), for hvilke et gebyr må påregnes. DSH-prøven accepteres af næsten alle universiteter og skal altså ikke nødvendigvis aflægges hos det universitet, hvor man vil studere.

Ofte accepteres andre prøver også, især Test für Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) er bredt anerkendt og afholdes også i Danmark. Det er altid bedst at opsøge information om sprogkrav direkte hos det pågældende universitet.

TestDaF er en standardiseret test, som kan tages over hele verden, hvorimod det enkelte tyske universitet selv står for at afvikle DSH. Er du i tvivl om, hvilken tysktest du skal tage? Denne blog har oplistet fordele og ulemper ved DSH og TestDaF.

Forberedelse

Der er mange direkte forberedende kurser, som kan findes gennem bl.a. DSH og DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Et certifikat fra Goethe-instituttet, som har samarbejdspartnere i Danmark, er tit anerkendt og bliver typisk tilbudt i kombination med et forberedende kursus.

Det er ikke påkrævet at have gennemført et kursus før prøven hos Goethe-instituttet, men man skal opnå C1-niveau både i den skriftlige og den mundtlige prøve.

Alternativer

Der er andre måder at studere i Tyskland, som kun kræver B2-niveau. Dette er tilfældet med uddannelser delvist på engelsk, og B2 er som regel også nok til at tage på udveksling i Tyskland som en del af en dansk universitetsuddannelse.

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode