Holland som studiedestination

Studiemiljøet i Holland minder meget om det danske, hvor der er tradition for en tæt dialog mellem undervisere og studerende, og en stor del af undervisningen foregår som projektarbejde i grupper.

Indledning

I Holland har de enkelte uddannelsesinstitutioner stor frihed til selv at tilrettelægge undervisningen, hvilket medfører, at indholdet i undervisningen kan variere meget fra institution til institution.

Et semester strækker sig fra september til december og fra januar/februar til juni/juli. De fleste studier har opstart i september, men der findes enkelte studier, hvor det er muligt at starte i februar. 

Uddannelsessystem

I Holland kan man tage en videregående uddannelse på følgende typer institutioner:

  • Ikke-universitære, professionsorienterede uddannelser på Hogescholen
  • Universitetsuddannelser 

Det er også muligt at gennemføre en videregående uddannelse på det man i Holland kalder for et Open Universiteit (OU). OU kan ikke sammenlignes med det danske system, idet det udelukkende er baseret på fjernundervisning med skriftlige opgaver, hvor der er ingen adgangsbegrænsning og den studerende selv vurderer sin egnethed.

Professionsuddannelser, Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

Ligesom i Danmark er det muligt at tage en professionsbachelor i Holland.  Der findes 7 forskellige fagområder: landbrug, teknik, sundhed, økonomi, samfundsvidenskab, læreruddannelser og kunst. Det er almindeligt, at der indgår et 6-10 måneders praktikforløb i uddannelsen. 

Universitetsuddannelser, Wetenschappelijk Onderwijs (WO)

En bachelorgrad på hollandsk kaldes for en WO, der står for Wetenschappelijk onderwijs. 

  • Bachelor, 3 år (180 ECTS)
  • Master (kandidat), 1, 1 ½, 2 eller 2 ½ med forskellige adgangskrav. De lange overbygningsuddannelser er inden for medicin, veterinær og farmaci. 
  • Doktorgrad, forskningsuddannelse.

For mere information, spørg på den institution, der udbyder den uddannelse, du vil søge ind på.

Udgifter til studier

I Holland finder du gode uddannelser med lave studieafgifter, der er acceptable i forhold til uddannelsesstandarden. Undervisningsudgifterne i Holland er ikke meget høje og er dermed helt overkommelige sammenlignet med andre udviklede europæiske lande. Undervisningsgebyret i Holland for EU-studerende ligger på ca. 1.800 – 4.000 euro om året

Finansieringsmuligheder

Hvis ens universitet og uddannelse er offentligt anerkendt i Holland, har man normalt mulighed for at modtage SU, mens man studerer. Hvis man studerer på kandidatniveau, kan man også få et udlandsstipendium til at dække eventuelle studieafgifter. Læs evt. mere i vores artikel om SU og udlandsstipendium.

Praktiske forhold

Vil man studere i Holland, er det vigtigt at være opmærksom på de følgende praktiske forhold.

Visum

Da Holland er medlem af EU, er et visum ikke nødvendigt. Som EU-borger har man også ret til at søge arbejde, og man har i det hele taget de samme rettigheder som hollandske statsborgere, med undtagelse af stemmeret.

Sygesikring

Holland har ikke offentlig sygesikring ligesom Danmark. Som EU-borger og studerende i Holland kan man bruge sit EHIC-kort (blåt sygesikringsbevis) for nogen typer behandling. Bemærk dog, at man som udgangspunkt ikke har ret til et dansk EHIC-kort, hvis man skal studere i udlandet i mere end et år. Se evt. mere hos borger.dk.

Hvis man arbejder ved siden af sine studier i Holland, er det obligatorisk at tegne en sundhedsforsikring. Se mere om sundhedsforsikring hos Study in Holland.

Bolig

Universiteterne i Holland er som regel placeret centralt i byerne, hvor de enkelte institutioner ligger spredt. Der findes derfor sjældent en samlet campus med studieboliger, som man ser i andre lande. Flere og flere mennesker i Holland vælger at bo alene, hvilket medfører til en stor mangel på små boliger. På næsten alle uddannelsesinstitutioner findes der internationale kontorer med boliganvisninger for udenlandske studerende, hvor du ofte vil kunne få hjælp til at finde en bolig.

Leveomkostninger

En aktuel og deltaljeret guide til omkostninger kan findes hos Internations.

Kombination med dansk uddannelse

Holland er medlem af Erasmus-programmet, så man har som studerende ved en dansk universitet mulighed for at tage på udveksling ved et hollandsk universitet gennem en aftale mellem ens danske universitet og værtsuniversitetet. Hvis ens danske universitet ikke har en aftale med det universitet, man gerne ved studere ved, kan man ofte tage på et selvarrangeret udvekslingsophold. Læs mere om begge muligheder i vores artikel om udlandsophold.

Anerkendelse af uddannelser i Danmark

Skal man tage en hel uddannelse i udlandet, er det vigtigt at undersøge, om der er sandsynlighed for, at man ville kunne få sin uddannelse anerkendt i Danmark efterfølgende, hvis man f.eks. vil bruge den som grundlag for at søge job.

Masteruddannelser, som varer mindre end to år, kan normalt ikke blive anerkendt som svarende til en toårig dansk kandidatuddannelse.

Det er altid en god idé at se efter i Uddannelses- og Forskningsministeriets vurderingsdatabase, om ens ønskede eller en lignende uddannelse allerede er blevet vurderet. Dog er det vigtigt at bemærke, at en anerkendelse aldrig kan gives på forhånd, så det bedste man kan gøre er at undersøge sandsynligheden for, at ens uddannelse vil blive anerkendt. I mange tilfælde er anerkendelsen naturligvis mere eller mindre garanteret.

Har man en udenlandsk uddannelse og ønsker på baggrund af denne at søge en videregående uddannelse ved et dansk universitet, er proceduren anderles. Her gælder det enkelte universitets optagelseskriterier, som tit kan indeholde krav til gennemførte moduler. Derfor er det vigtigt at undersøge optagelseskriterier i Danmark og planlægge sin uddannelse derefter, hvis man f.eks. vil gennemføre sin bacheloruddannelse i udlandet og sin kandidatuddannelse i Danmark.

Læs mere

Study in Holland er den officielle side for internationale studerende i Holland.

Den norske organisation ANSA har meget brugbar information om studier i Holland.

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode