Lunds universitet

I denne artikel kan du læse om Lunds Universitet og hvilke muligheder du har som dansk studerende på universitetet.

Fakta om Lunds Universitet

  • 40.000 studerende fra hele verden
  • 270 forskellige uddannelser
  • 1.300 fritstående kurser
  • Ligger blandt top 100 på lister over verdens bedste universiteter
  • Lunds universitet har afdelinger i Lund, Helsingborg og Malmø
  • Et af nordens største universiteter
  • Kun 45 min. med toget mellem Lund og København H

Uddannelse

Som studerende på Lunds Universitet kan du selv opbygge din uddannelse med fritstående kurser. Lunds universitet har 270 forskellige uddannelser og 1.300 fritstående kurser. De fritstående kurser giver dig mulighed for at supplere den uddannelse, du allerede har. Lunds Universitet giver dig dermed en større frihed med flere kombinationsmuligheder og din egen uddannelsesstruktur eller faglige profil. Ved denne studieform er du selv ansvarlig for, at sammensætningen af kurser fører til en hel uddannelse, og du bør derfor diskutere dine valg med en studievejleder. Du skal være opmærksom på, at det kun er muligt at få SU til hele uddannelser.

At tage en uddannelse via fritstående kurser vil sige, at du, i stedet for at følge et fastlagt program, selv sammensætter din uddannelse af kurser, du vil have – der er altså ingen krav til obligatoriske fag, ud over at 50% af kurserne (90 högskolepoäng) på din bachelor skal være inden for det emne, du specialiserer dig i. Således kan du fx tage 90 hp inden for statskundskab og få en bachelor i det fag og samtidig bruge de resterende 90 hp til andre emner, du interesserer dig for. 1 högskolepoäng (hp) svarer til 1 ECTS.

Et eksempel på en uddannelse kan være:

  • 90 hp i statskundskab (A-, B- og C-niveau, dvs. bacheloropgave)
  • 60 hp i retorik (A- og B-niveau)
  • 30 hp fra udvekslingsstudier, hvor du fx læser politik og kommunikation

Et hovedfag kan læses ved at sammensætte en uddannelse af fritstående kurser. Først læser du på grundniveau (A-niveau), derefter fortsætterniveau (B-niveau) og til sidst bachelorniveau (C-niveau). Du skal altså have 90 hp i dit hovedfag. Herudover kan du frit kombinere dit hovedfag med andre fag, der interesserer dig. Du behøver ikke læse A, B og C-niveau i dit hovedfag først, inden du læser de andre kurser, men kan med fordel blande dem, så bachelor-kurset læses som det sidste fag. Inden for nogle områder er det et krav, at bachelor-kurset er et af de to sidste kurser, du læser dvs. på femte eller sjette semester. 

Et kursus kan strække sig fra 5 uger til et år. Du begynder med at læse kurser på grundniveau og kan på den måde få en bacheloreksamen. Efterfølgende kan du læse kurser på avanceret niveau for at få en kandidateksamen. Hvis du læser fritstående kurser, skal du søge om optagelse for et semester af gangen, og du skal søge hvert semester.

Du kan se alle universitetets kurser og programmer her. Universitetet har også samlet de kurser og uddannelser, der kan have særlig interesse for danskere i en liste, som du kan finde på dets hjemmeside.

Studielivet i Lund

Studielivet i Lund er unikt med mange foreninger (nationer), hvor studerende kan mødes på tværs af uddannelser.

Der findes mange muligheder for at engagere sig i studielivet i Lund. Det er muligt at tilfredsstille de fleste interesser enten ved at indgå i et projekt eller selv starte et projekt op. Du kan engagere dig i alt fra radio, TV, teaterforeninger, politiske organisationer, arbejde på nationerne og meget mere. Studielivet bygger på frivilligt engagement, og du får et fantastisk netværk og venner for livet.   Du kan læse mere om studielivet i Lund og finde oplysninger og nationerne her.

Lunds Universitet har afdelinger i Lund, Helsingborg og Malmø. Lund er en lille by, men anses for at være en af bedste studiebyer i Sverige, med alt inden for rimelig gå- og cykelafstand. Byen har et spændende campus-miljø, et summende studieliv, en international atmosfære og gamle studietraditioner. I dag er næsten halvdelen af Lunds befolkning studerende. 4.000 af Lunds universitets studerende studerer på Campus Helsingborg, mens man i Malmø finder afdelinger for kunst, musik og teater. 

Du kan læse interviews med danske studerende, der studerer eller har studeret på Lunds Universitet her.

Sprog

På bachelorniveau er undervisningen på svensk. Ved skriftlige eksamener er der gode muligheder for at skrive enten på dansk eller engelsk. Kursuslitteraturen er enten på svensk eller engelsk. På de fleste kandidatuddannelser foregår undervisningen på engelsk, og du skriver ligeledes din eksamen på engelsk. 

Økonomi

Det er muligt at få SU, når du læser i Sverige. Det gælder både, når du bliver optaget på et helt program, eller hvis du vælger at læse din uddannelse som fritstående kurser. Her skal du blot være opmærksom på, at det kun er muligt at få SU til hele uddannelser. 

Du kan læser mere om, hvordan SU i udlandet fungerer her.

Bolig

Ved semesterstart kan det være en udfordring at få en bolig i Lund og det er almindeligt, at man skal stå på venteliste i en periode for at kunne få en studiebolig i Lund. I Lund kan man bl.a. finde studiebolig gennem AF Bostäder, den Akademiske Forenings boligforening, og BoPoolen, som er en boligforening, derdrives af studentkåren (de studerendes forening).

Det er vigtigt at skrive sig op i god tid. Der åbnes for nye studenter, der skal læse til efteråret, i midten af juli. Nye studerende, der bor uden for Skåne-området, har fortrinsret (beskrevet som “novischförtur”) til visse af boligerne. Der bliver derudover trukket lod om et antal af boligerne for nye studerende i løbet af sommerferien.

I Helsingborg findes der seks forskellige kollegier, som du finder her, og i Malmø er der Malmö Studenthus. Du kan også komme på venteliste til en bolig på den nation, du er medlem af.

Du kan læse mere om at finde en bolig i Lund på Lund Universitetets egen hjemmeside. Her finde du også en liste med de forskellige udlejere.

Hvis du flytter til Sverige, skal du huske at registrere dig på skattekontoret og blive optaget i den svenske sygeforsikring “Forsäkringskassan”.  

Du kan også vælge at blive boende i Danmark og pendle til Sverige. Øresundstogene afgår hvert 10. minut om sommeren og hvert 20. minut om vinteren mellem København, Malmø og Lund, og der afgår færger mellem Helsingør og Helsingborg flere gange i timen. Det tager kun 45 min. med toget mellem Lund og København H.  Hvis du har fået din uddannelse godkendt til SU, er du berettiget til transportstøtte. Som pendler kan du ansøge om et Ungdomskort. Dette er væsentlig billigere end et almindeligt pendlerkort over Øresund. Du ansøger på ungdomskort.dk  og kan finde mere om vilkårene her.

Ansøgning

Hvis du ønsker at studere på Lunds Universitet, kan du her følge nogle trin til din ansøgning.

1. Find din uddannelse

På lu.se kan du læse om universitets kurser og programmer.

2. Ansøg om optagelse

Du ansøger om optagelse til svensksprogede kurser og programmer på antagning.se og engelsksprogede uddannelser på universityadmissions.se.

3. Indsend dine dokumenter

På antagning.se kan du se de datoer, du skal være opmærksom på. Som dansk statsborger skal du ikke betale ansøgnings- eller studieafgift, men du skal uploade dokumentation, der bekræfter, at du er dansk statsborger. Læs mere om dette her.

4. Lav en sen ansøgning om optagelse

På visse kurser og programmer er der flere pladser tilbage, også efter den sidste ansøgningsdag. Hvis du ønsker at søge om optagelse på et kursus med ledige pladser, kan du foretage det man kalder en sen ansøgning. Læs mere om sen ansøgning her.

5. Ansøgning om SU

Du skal være opmærksom på, at du kun kan få SU til hele uddannelser. Hvis du selv ønsker at sammensætte din uddannelse med fritstående kurser, skal du søge for en hel uddannelsesperiode. Læs mere om SU i vores artikel.

Læs mere

Lunds universitet har en side specielt for danske studerende.

Kontakt os

Hvis man har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne artikel, eller brug for personlig vejledning, er man mere end velkommen til at udfylde vores kontaktformular og få hjælp af vores studievejleder.

Del:

Indhold

Har du overvejet at støtte DSA?

Vores artikler kan læses af alle, men vi opfordrer dem, der kan, til at blive betalende medlem. Det koster ikke meget og hjælper os til at kunne fortsætte med at hjælpe studerende i udlandet, da medlemskontingenter er vores eneste indtægtskilde.

Hvis du allerede er medlem, kan du logge ind nedenfor.

Email-adresse
Adgangskode
Husk mig
Glemt adgangskode