SAT I og ACT test

Studying by the Thames

SAT og ACT er en standardiserede tests, der kræves af mange, dog ikke alle, amerikanske universiteter, før de vil optage en studerende. Universiteterne kræver kun en af de to former for standardiserede tests, og SAT-testen har længe været den mest populære. Ræsonnementet bag testene er, at de amerikanske studerende kommer fra mange forskellige skolesystemer, der ikke har standardiserede karakterer, så det kan være svært for optagelseskontorerne at sammenligne de studerendes karakterer.

SAT I

Man kan tage SAT-testen syv gange om året i USA – i oktober, november, december, januar, marts (eller april), maj og juni. Det er muligt at tage testen flere gange, men det er en god idé at være godt forberedt første gang, da nogle universiteter kræver at se alle testresultater, ikke kun det bedste. Testen består af tre dele: Skrivning, læseforståelse og matematik. Det mindste resultat, det er muligt at opnå, er 600 point, det højeste 2400 point. Det er altså muligt at opnå 800 point i hver kategori. Hvis man skal være blandt de bedste 10% af studerende, skal man opnå mere end 2000 point. En SAT-test varer tre timer og 45 minutter. De fleste spørgsmål på testen er multiple choice. Der gives et point for hvert korrekt besvaret multiple choice-spørgsmål, mens der bliver fratrukket ¼ point for hvert forkert besvaret spørgsmål.

  • Læseforståelse: Læseforståelsesdelen består af tre sektioner – to af 25 minutters varighed, en af 20 minutters varighed. En sektion begynder ofte med fem til otte spørgsmål, hvor den studerende skal afslutte en sætning. Resten af sektionen består af spørgsmål, hvor den studerende skal læse og analysere længere tekststykker. For et eksempel på et spørgsmål, hvor den studerende skal afslutte en sætning, tryk her. For et eksempel på et spørgsmål, hvor den studerende skal analysere en sætning, tryk her.
  • Matematik: Matematikdelen består af 3 sektioner – to af 25 minutters varighed, en af 20 minutters varighed. En af 25-minuttersektionerne består kun af multiple choice-spørgsmål, den anden består af 8 multiple choice-spørgsmål og 10 spørgsmål, hvor den studerende selv skal skrive svarene. 20-minutterssektionen består af 16 multiple choice-spørgsmål. Spørgsmålene i de individuelle sektioner er fordelt efter sværhedsgrad, hvor de letteste spørgsmål er først. For eksempler på et matematikspørgsmål klik her.
  • Skrivning: Skrivedelen består af en en essay-del, der tager 25 minutter, og to multiple choice-dele, der tager henholdsvis 25 og 10 minutter. I essay-delen får den studerende et oplæg og skal så derefter skrive et kort essay ud fra dette. Multiple choice-delene består af spørgsmål, hvor den studerende skal forbedre en sætning, forbedre et tekststykke eller identificere stavefejl eller dårlig grammatik. Spørgsmålene i multiple choice-sektionerne er fordelt efter sværhedsgrad, hvor de letteste spørgsmål er først. For et eksempel på et multiple choice-spørgsmål, klik her. For et eksempel på et essay-oplæg, klik her.

Du kan også finde rigtig gode (og gratis!) øvelsestests til SAT på Sparknotes her.

 

ACT

ACT-testen er en konkurrent til SAT I-testen og var i 2011 for første gang mere populær blandt testtagere (omkring 2000 flere studerende tog en ACT-test). Man kan tage ACT-testen fire til seks gange om året afhængende af, hvor i USA, man bor. Testen kan tages i september, oktober, december, februar, april og juni. ACT-testen består af fire dele: engelsk, matematik, læsning og naturvidenskab. Man får 1-36 point for hver del, og den samlede score beregnes ud fra den gennemsnitlige score. Der er også en frivillig skrivedel i ACT-testen, der dog påkræves af mange universiteter. Ligesom SAT-testen består ACT-testen af multiple choice-spørgsmål. Man får point for hvert korrekt besvaret spørgsmål, men man får i modsætning til SAT-testen ikke fratrukket point, hvis man svarer forkert. Hvis man vil være blandt de bedste 10 % skal man opnå mere end 27 point.

  • Engelsk: Den første del varer 45 minutter og tester den studerendes grammatiske og retoriske kunnen. Der er 75 spørgsmål, der tester den studerendes tekniske og analytiske forståelse af fem tesktstykker. For et eksempel på et engelskspørgsmal, klik her.
  • Matematik: Matematikdelen tager en time og består af 60 spørgsmål. Den studerende forventes at kunne gøre brug af en lang række matematiske værktøjer. For et eksempel på et matematikspørgsmal, klik her.
  • Læsning: Denne del tager 35 minutter og består af 45 spørgsmål, der tester den studerendes forståelse af fire tekststykker i ordenen prosatekst, samfundsvidenskabelig tekst, humanistisk tekst og naturvidenskabelig tekst.  For et eksempel på et læsningsspørgsmal, klik her.
  • Naturvidenskab: Naturvidenskabsdelen tager 35 minutter og består af 40 spørgsmål. Den består af syv tekststykker med dertilhørende spørgsmål. For et eksempel på et naturvidenskabsspørgsmal, klik her.
  • Skrivning: Skrivedelen er som sagt frivillig, og hvis den studerende vælger at tage den, bliver skrivescoren medregnet i engelskscoren. Nogle universitet kræver dog af deres ansøgere, at de har taget skrivedelen. Denne del tager en halv time og består af et essay, der skrive us fra et oplæg. For et eksempel på et oplæg, klik her.

Ligesom til SAT kan du også finde rigtig gode (og gratis!) ACT øvelsestests på Sparknotes her.