Sprog- og optagelsesprøver

Modsat Danmark kræver mange lande resultater fra en eller flere tests for at blive optaget på en uddannelse. De fleste udenlandske universiteter kræver at man kan dokumentere et vist sprogligt niveau for dermed at sikre sig, at man kan følge med i undervisningen. Andre gange kræves der også en standardiseret optagelsestest der vurdere ens kendskab til et bestemt studieområde eller ens generelle analyse-, formulerings- og matematiske evner. Man er selv fuldt ansvarlig for disse tests, dvs. at man selv skal påmelde sig tidsnok til at modtage resultatet før universitetets ansøgningsfrist, samt at man selv skal betale testgebyret. Kontakt potentielle studiesteder eller se nærmere på deres hjemmeside for at se hvilke optagelseskrav der er til netop dit studie.

Sprogtest i engelsk

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) er en af de mest udbredte engelske sprogtests og bruges i de fleste engelsktalende lande såvel som på engelsksproglige studier. TOEFL testen kan tages i Aarhus (2-3 gange årligt), København (cirka hver uge) eller Malmø (3-4 gange månedligt), men tilmeld dig i god tid da holdene ofte fyldes op hurtigt! Testgebyret er på mellem 500 og 1200 kr. Det kan yderligere anbefales at tage en prøvetest, for at få et indtryk af hvad der kræves, hvilket bl.a. er muligt på KUs internationale kontor. Alle testdatoer kan findes på TOEFLs officielle hjemmeside. Information om testen i Århus findes her, og general information på dansk om testens krav og forberedelse findes her.

IELTS – International English Language Testing System 

IELTS er en engelsk sprogtest, efterspurgt af mange engelsksprogede universiteter. Da prøven er britisk, er den oftest efterspurgt af engelske universiteter. Læs mere her.

Graduate Record Examination (GRE)

GRE er en standardiseret test, som rigtig mange Graduate Schools i USA benytter sig af som del af ansøgningsproceduren. Den har til formål at teste sproglig og matematisk forståelse. Den minder om SAT-testen, GRE er blot på et væsentlig højere niveau. Læs mere her.

Sprogtest i tysk

  • Test DAF (Deutsch als Fremdsprache) er den mest udbredte tysktest for alle tysktalende lande. Testen er indelt i niveauerne A1 – C2 og er udarbejdet af det tyske Goethe Institut. I Danmark tilbydes testen i forskellige byer (København, Aarhus, Middelfart), men forholdsvis uregelmæssigt. Du kan se datoerne på Goethe Institut Dänemarks hjemmeside. Testen koster mellem 700 og 2400 kr afhængigt af niveau.

Sprogtest i fransk

  • DALF/DELF (Diplôme approfondi/d’études en langue française) tilbydes af Institut Français verden over. Den er den mest udbredte fransktest i Frankrig. DELF giver diplomer på niveauerne A1-B2, hvor en DALF er på niveauerne C1 og C2. DALF/DELF tilbydes i Danmark cirka to gange om året på Institut Français i København. Testgebyret er på mellem 600 og 1000 kr.
  • TCF (Test de connaissance du français) er udarbejdet af det franske uddannelsesministerium og er, ligesom TOEFL og IELTS, ikke indelt i niveauer som sådan. TCF accepteres også i Canada og fransktalende Europa. TCF tilbydes cirka 4 gange årligt på Institut Français i København. Tilmelding sker omkring seks uger før prøven, men der bliver nogle gange udsolgt, så meld dig til i god tid! Testgebyret er på mellem 700 og 1200 kr.

Optagelsestester

  • SAT (Scholastic Aptitude Test) kræves af mange universiteter for at blive optaget på førsteåret af en bachelor i USA. DSA har udarbejdet en specifik SAT og ACT sidemed uddybende forklaring af testens indhold. En god beskrivelse af hvordan det er at tage en SAT test kan læses her. I Danmark udbydes den årligt på den Internationale Skole i Hellerup, samt på Malmö Borgarskola og Hamburg International School. Testdatoer og anden nyttig information findes også på EducationUSAs rådgivningscenter i Malmøs facebookside. Masser af forberedende materiale kan findes gratis eller købes fra den officielle side www.collegeboard.com.
  • ACT (American College Testing) har samme funktion som SAT og accepteres af langt de fleste universiteter på samme vilkår som SAT. Se nærmere på dit universitets hjemmeside om de har nogle præferencer. ACT er også tilegnet ansøgninger til førsteåret af en bachelor i USA. DSA har udarbejdet en specifik ACT og SAT side med uddybende forklaring af de to testers indhold. ACT testen tilbydes i øjeblikket ikke i Danmark, men tilbydes på Malmö Borgarskola og Hamburg International School. Forberedende materiale og hjælp findes på testens officielle hjemmeside www.actstudent.org.
  • Engelske optagelsesprøve (BMAT, MLAT, HAT, CAT etc) kræves af nogle universiteter for at blive optaget på visse studieretninger. I Danmark tilbydes disse ‘admissions tests’ ved Studieskolen i København. De finder sted én gang om året, i november, og koster omkring 1300 kr.