Tyskland

Tyskland er Europas hjerte. Med sine knap 83 mio. indbyggere er landet det folkerigeste i EU, verdens fjerdestørste økonomi, og i de senere år har Tyskland også markeret sig politisk på den international scene. Mange medier har endda udråbt den tyske kansler Angela Merkel til at være ”the leader of the free world”.

Med hvad er det, der gør Tyskland så speciel? Måske er det den særlige stemning, man finder i mange storbyer, som f.eks. Berlin, der er en by med et overdådig kulturelt udbud og er præget af en mangfoldighed og tolerance, der insisterer på, at alle skal være velkomne. Eller den smukke natur med de bjergtagende landskaber i de sydlige egne. Måske er det sporene fra den dramatiske historie, som tyskerne har gennemlevet i det 20. århundrede, der stadig fascinerer.

Efter USA og Storbritannien er Tyskland blevet det mest attraktive land for studerende, der ønsker at tage til udlandet, og i dag har ca. hver 9. studerende i Tyskland en udenlandsk baggrund. De nyder godt af et meget veludbygget uddannelsessystem med et godt ry, forholdsvis lave leve- og studieomkostninger, og samtidig får de et kendskab til tysk sprog og kultur, der kan være meget værdifuldt på arbejdsmarkedet. Som det ofte gerne nævnes i de uddannelsespolitiske debatter om sprogstrategier, er Tyskland stadig Danmarks vigtigste handelspartner, så også i økonomisk og erhvervsmæssigt øjemed er Tyskland en oplagt destination for danske unge. Mulighederne er mange, hvad enten man er til storbyliv i Berlin, München og Hamburg eller drømmer om Heidelberg, Tübingen og de andre klassiske universitetsbyer fra middelalderen.

Denne guide er udarbejdet at DSAs frivillige Stinne Maria Christiansen og Oscar Buhl. Efterfølgende er den blevet redigeret af DSAs bestyrelsesmedlem Cathrine Gyldenkærne Døssing. Ved spørgsmål eller forslag til rettelser og tilføjelser er du velkommen til at rette henvendelse til cathrine@dsabroad.dk

Du kan også melde dig ind i DSA Tysklands Facebookgruppe.

Guiden er senest blevet opdateret i august 2017.

Denne guide indeholder:

  1. Oversigt over uddannelsessystemet
  2. Økonomi
  3. Ansøgningsprocedurer og optagelseskrav
  4. Sprog
  5. Udveksling
  6. Praktik eller arbejde i Tyskland
  7. Finde bolig
  8. Flyttemeddelelse
  9. Sundhedsforsikring

 

Oversigt over uddannelsessystemet

Det tyske uddannelsessystem er på mange måder opbygget som det danske, men med over 400 universiteter og højskoler, der tilbyder et utal af uddannelser, er mulighederne mange flere. De videregående uddannelsesinstitutioner er inddelt i tre overordnede grupper, nemlig Universitäten, Hochschulen, og kunstskoler. De tre forskellige grupper har meget forskellig tilgang til undervisningen, og hvilke fag de tilbyder.

De fleste uddannelsesinstitutioner har tilpasset sig Bolognaprocessen, hvor man er gået over til at have bachelor- og kandidatuddannelser, som er normeret til henholdsvis 3 og 2 år. Fremdriftsreformen er ikke nået til Tyskland, så mange uddannelsesinstitutioner er ofte mere fleksible mht. forsinkelser og orlov i studieforløbet.

Det akademiske år er på langt størstedelen af de tyske universiteter opdelt i to semestre, der ofte ligger forskudt i forhold til de danske. Vintersemesteret går typisk fra september/oktober til februar/marts og sommersemesteret fra marts/april til juli/august.

De tyske universiteter fungerer som de danske, og kan klassificeres som almene universiteter (Universitäten), og teknisk- og naturvidenskabelige universiteter (Technische Universitäten/Technische Fachhochschulen). Førstnævnte tilbyder et bredt spektrum af klassiske studieretninger fra humaniora og jura til medicin og matematik. De tekniske og naturvidenskabelige universiteter har fokus på natur- og ingeniørfag, men tilbyder efterhånden også humaniora og samfundsvidenskabelige fag.

Hochschulkompass kan du danne dig et overblik over alle universitetsuddannelser i Tyskland.

Økonomi

Det er ikke fuldstændig gratis at studere i Tyskland, men på de offentlige universiteter er studieomkostningerne (Semesterbeitrag) relativt overkommelige. Beløbet afhænger af den enkelte delstat. Hvor man i München betaler knap 130€ for et semester, koster det i Berlin ca. 300€.  Langt størstedelen af semestergebyret dækker dog ofte en Semesterticket, så man frit kan tage den offentlige transport i den lokale region. Reelt set er det altså kun en lille del, som går til uddannelsesinstitutionen. Hvis man er økonomisk trængt, kan man søge om at få en del af gebyret refunderet.

Hvis din uddannelse er godkendt af SU-Styrelsen, kan du få SU med til Tyskland. Derudover kan du på kandidatniveau få et udlandsstipendium til at betale studiegebyrer. Du kan læse mere om dette på DSAs SU side eller på SU-Styrelsens egen hjemmeside www.su.dk. Vær opmærksom på, at man kun har 48 klip til SU i udlandet mod 70 klip ved studier i Norden. Hvis din uddannelse ikke står på Fast Track-listen over uddannelser, som allerede er blevet godkendt, skal du selv for at sørge for at søge om godkendelse. Dette kan du allerede gøre, før du ved, om du er optaget. Det kan godt tage flere måneder at få godkendt uddannelsen, så gå derfor i gang i god tid.

Når du skal have godkendt din uddannelse hos SU-Styrelsen skal du dokumentere, at din uddannelse er offentligt anerkendt i Tyskland. Dette kan du f.eks. gøre ved at henvise til den pågældende uddannelse på hjemmesiden Hochschulkompass, som informerer om alle statsligt anerkendte uddannelser i Tyskland.

Ansøgningsprocedure og optagelseskrav

Din danske studentereksamen er adgangsgivende til de videregående uddannelser i Tyskland, og som i Danmark bliver man mange steder optaget på baggrund af ens karaktergennemsnit. Dette kaldes Numerus Clausus (NC). Nogle uddannelser kan have specifikke adgangskrav, du skal opfylde, andre har optagelsesprøver (typisk inden for kunstneriske fag og idræt). Undersøg derfor altid nøje adgangskrav (Zulassungsvorrausetzungen) og optagelsesprocedurer (Zulassung) på netop dén uddannelse, du ønsker optagelse på.

Mange universiteter (bl.a. i Berlin), men ikke alle, koordinerer nu deres ansøgningsproces for udenlandske studerende gennem portalen UNI-ASSIST, som også står for at omregne karaktererne. Her kan man på én gang søge ind på flere universiteter. Det koster 75€ at søge ind på en enkelt uddannelse. Hvis du søge ind på flere, bliver der lagt 15€ til per universitet. Hvis dit studentereksamensbevis er udstedt på engelsk, er det ikke nødvendigt at lade det oversætte til tysk. Du skal blot sørge for at få lavet en officiel kopi med stempel (Beglaubigung), som du kan sende ind til UNI-ASSIST. DSAs norske søsterorganistation ANSA har lavet en video, som guider dig gennem UNI-ASSIST.

På Hochschulkompass’ hjemmeside finder du en samlet oversigt over ansøgningsfrister.

Den tyske karakterskala adskiller sig fra den danske. På Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside, kan du se, hvordan dine karakterer sandsynligvis bliver omregnet.

Vær opmærksom på, at den såkaldte ”hurtigstartsbonus” ikke gælder i Tyskland.

Sprog

Med tilstrømningen af internationale studerende til Tyskland tilbyder flere og flere universiteter nu enkelte fag eller hele studieretninger på engelsk. Langt størstedelen af undervisningen foregår dog stadig på tysk. Derfor kræver de fleste uddannelsesinstitutioner, at du tager en tysk sprogprøve, før at du kan blive optaget. De mest udbredte tyskprøver er Test für Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) eller Goethe-Instituttets certifikater. Undersøg derfor de specifikke krav på uddannelsesinstitutionens hjemmeside. De fleste uddannelser kræver en tyskniveau svarende til B2/C1 på den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Det anbefales, at man tilmelder sig sprogprøven i god tid. Den meget udbredte TestDaF, der koster 175€, bliver f.eks. kun afholdt 6 gange om året, og der går flere uger, før man får testresultatet. Mange sprogskoler i Tyskland tilbyder særlige TestDaF-kurser, som er en god mulighed for at forberede sig på prøven.

For engelsksprogede uddannelser vil der ofte være krav om, at man har aflagt TOEFL eller IELTS. Læs mere om disse på DSAs side om sprogprøver.

 

Udveksling

Gennem Erasmus-programmet er der gode muligheder for at komme på udveksling til Tyskland, da mange danske uddannelsesinstitutioner samarbejder med de tyske universiteter.  Typisk kan du som led i din uddannelse komme afsted et semester eller to som bachelor- eller kandidatstuderende. Med Erasmus får du også et stipendium, som supplement til din SU. Hvis du læser på en videregående uddannelse, har du mulighed for at få din SU med til Tyskland. Derudover findes der også flere forskellige legater, som du kan søge.

Du kan også vælge at tage afsted som freemover, hvor du selv står for at arrangere opholdet.

Find et sted at bo

Boligmarkedet i Tysklands større byer er ikke så nemt tilgængeligt, som det har været, og ligesom i andre europæiske storbyer er efterspørgslen stor og prisniveauet derfor stigende. For at komme dette problem til livs har bystyret i Berlin gjort det ulovligt at udleje en lejlighed som feriebolig på korttidsbasis f.eks. gennem Airbnb.

Mange tyske unge foretrækker at bo i bofællesskaber, de såkaldte Wohngemeinschaften (WG), hvor man deler en lejlighed. På hjemmesider som www.wg-gesucht.de, www.zwischenmiete.de eller www.studentenwg.de er det muligt at finde et værelse eller oprette en profil som boligsøgende. Når du henvender dig til udlejeren, er det en god idé at skrive på tysk.

Som studerende har man også den mulighed at ansøge om et værelse i et Wohnheim gennem de studerendes sociale organisation Studierendenwerk eller Studentenwerk. Det kan ofte være den billigste måde at bo på. Her afhænger huslejen af værelsets størrelse.

Man kan også forsøge selv at leje en lejlighed på hjemmesider som immobilienscout24.de eller immowelt.de, men man skal være forberedt på, at det kan tage op til flere måneder, før det lykkes. Se altid lejligheden, før du siger ja til noget. For det meste skal du i din ansøgning vedlægge en såkaldt SCHUFA-Auskunft, der viser dine kreditoplysninger. SCHUFA svarer nogenlunde til RKI-registret i Danmark.

Især i storbyerne og i de klassiske universitetsbyer er der mange om buddet, så man skal væbne sig med tålmodighed, gå i gang med at søge i god tid og være indstillet på, at det i mange tilfælde kan være nemmere at finde noget fast, når først man er ankommet. Som altid er chancerne bedre, hvis man er fleksibel i forhold til beliggenhed og ikke kun søger i eftertragtede (og gentrificerede) bydele som Prenzlauer Berg og Kreuzberg i Berlin.

Flyttemeddelelse

Når du har fundet en bolig, er det vigtigt, at din nye adresse bliver registreret i Bürgeramt, som er Tysklands svar på Borgerservice. Ved at registre sig får man en Anmeldebescheinigung, som man bl.a. skal bruge, hvis man vil åbne en bankkonto eller tilmelde sig som låner på det lokale bibliotek. Din Anmeldebescheinigung er nok dit vigtigste officielle dokument fra de tysker myndigheder.

For at blive registreret i Berlin skal man i de fleste Bürgerämter bestille en tid på forhånd. Dette gøres online på www.berlin.de/buergeramt/. Der er rift om tiderne, så man bør slå til, så snart en tid bliver ledig, men man behøver til gengæld ikke at tage til det nærmeste  Bürgeramt. Officielt skal man senest tilmelde sig 2 uger efter, at man er flyttet til, men i realiteten er det dog svært at efterleve. Medbring pas, lejekontrakt, den udfyldte Anmeldeformular og en Einzugsbestätigung, som din udlejer skal underskrive. Se mere her.  Mødet med det tyske bureaukrati kan være overvældende, og digitaliseringen er ikke så fremskreden som i Danmark.

Sundhedsforsikring

Når man framelder sig det danske folkeregister, mister man normalt samtidig retten til gratis sundhedsydelser i Danmark. Som dansk studerende i Tyskland kan man imidlertid beholde tilhørsforholdet til det danske sundhedsvæsen, indtil man fylder 25 år, hvis man stadig har familie i Danmark. Det betyder i praksis, at man både får et Særligt Sundhedskort, som man benytter i Danmark, og et tilsvarende tysk sygeforsikringskort, som giver ret til behandling i Tyskland på lige fod med tyske borgere.

Ansøgningen sker gennem borger.dk. Her skal du sørge for at indsende dokumentation for, at du er optaget på en uddannelse i Tyskland. Udbetaling Danmark sender herefter en blanket (E 109) til din E-Boks, som skal afleveres i en offentlig tysk Krankenkasse efter eget valg (f.eks. Technischer Krankenkasse eller AOK). Husk igen at dokumentere over for din Krankenkasse, at du er immatrikuleret i Tyskland, og medbring også dit pas og din Anmeldebescheinigung, når du møder op.

Dit Særlige Sundhedskort er typisk gyldigt for et år ad gangen.

Flere links

Hvad kan jeg studere i Tyskland? → Hochschulkompass eller DAAD (også engelsksproget)

Studentenwerks hjemmeside for internationale studerende: www.internationale-studierende.de/en/

Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) har en del erfaringsberetninger og har lavet gode guides om Tyskland.

www.studying-in-germany.org

www.studygermany.mawista.com

Den danske Ambassade i Berlin

Christianskirken – Den danske kirke i Berlin

Goethe Instituttet i Danmark

Facebook:

Held og lykke!