Sverige

Lund universitySverige er ikke det første man tænker på i sine overvejelser om en international uddannelse og nye kulturelle møder, men både fagligt og kulturelt har landet masser at byde på for dem, som vover sig over Øresund. Som Skandinaviens mest befolkningsrige land, har Sverige en mangfoldighed og en variation i natur og samfundsforhold, som ikke kan findes i Danmark.

Det svenske uddannelsessystem er anderledes opbygget end det danske og rummer en fleksibilitet og en valgfrihed, som langt overgår det danske. Du har mulighed for at sammensætte din uddannelse med kurser fra forskellige universiteter, institutioner og fagområder uden at skulle igennem en bureaukratisk udvekslingsproces og derved opbygge din helt personlige faglige profil.

Man kan søge efter studier og søge om optagelse på www.antagning.se og www.universityadmissions.se. Ansøgningsfristerne for anden ansøgningsrunde er hhv. 15. april og 15. oktober for de fleste uddannelser, der udbydes på svensk. Mange uddannelser, som har engelsk som undervisningssprog ansøgningsfrist tidligere, dvs. 15. januar for studiestart det efterfølgende efterårstermin, og 15. august for studiestart i forårsterminen. Du skal derfor tjekke ansøgningsfristen for dit valgte studium, inden du begynder ansøgningsprocessen.

Offentlige universiteter i Sverige er gratis for nordiske statsborgere. Man kan også tage SU med til Sverige, præcis som var det i Danmark. Der er derfor ingen yderligere økonomisk udfordring ved at studere hinsidans.

Læs iøvrigt Politikens glimrende artikel om studielivet som dansk studerende i Sverige her.

Denne guide indeholder:

 1. 1.      Oversigt over uddannelsessystemet
  1. a.      Bacheloruddannelse
  2. b.      Master/kandidatuddannelse
  3. c.      Udveksling
  4. 2.      Ansøgningprocedurer og optagelseskrav
   1. a.      Bachelor
   2. b.      Kandidat/master
   3. 3.      Finansiering
   4. 4.      Praktisk information
   5. 5.      Visum
   6. 6.      Studieliv
   7. 7.      Ønsker du mere hjælp?

 

1. Oversigt over uddannelsessystemet

I Sverige er der 14 offentlige universiteter og 22 såkaldte ‘højskoler’, som i praksis svarer til universiteter. Der er også en række private universiteter. På siden, www.urank.se kan du se en liste over de svenske universiteter og hvordan de er ‘rankede’.

Det svenske uddannelsessystem er ligesom i Danmark inddelt i tre niveauer; bachelorniveau, kandidatniveau samt PhD/forskningsniveau.

Til stor forvirring, kaldes en bachelor for en ‘kandidat’ på svensk, mens en kandidat omtales som en ‘master’. Der er altså tale om ‘kandidatprogrammer’ og ‘masterprogrammer’.

De fleste universiteter underviser på svensk, men udbyder også programmer på engelsk.

De fleste uddannelser har studiestart til efterår (august) og/ eller til vinter (januar). Sammenlignet med Danmark, er der langt større mulighed for at påbegynde sine studier i januar, dvs. forårsterminen. På søgemaskinerne www.studera.nu og www.antagning.se/ www.universityadmissions.se kan du finde ud af, hvornår dit studie begynder.

Bacheloruddannelser

En bacheloruddannelse (‘kandidatutbildning’) i Sverige tager 3 år, hvis man gennemfører på normeret tid. Vær opmærksom på, at visse programmer ved ‘högskolorna’ er 2-årige (modsvarende 120 ETCS) og derfor oftest ikke vil blive anerkendt som en bachelorgrad i Danmark.

Professionsuddannelser, hvor man læser til f.eks. læge, tandlæge eller dyrlæge, er ikke delt op i bachelor- og kandidatniveau og varer typisk 5 – 6år.

Det svenske uddannelsessystem er mere fleksibelt end det danske, særligt hvis du vælger selv at sammensætte din bacheloruddannelse af såkaldte ‘fristående kurser’.

Som udgangspunkt skal du vælge om du vil læse et ‘program’ eller ‘fristående kurser’. Et program modsvarer en bacheloruddannelse på 180 ETCS. Hovedparten af kurserne er obligatoriske, men der er typisk også en vis valgfrihed indbygget, hvor du får mulighed for at skabe en mere personlig profil på din uddannelse.

At opbygge en bacheloruddannelse ud fra fristående kurser kræver nogen planlægning, men giver stor mulighed for at skabe lige præcis den uddannelse, du gerne vil have. Her kræves det typisk, at du har 90 ETCS i dit hovedfag, dvs. halvandet års studier, opdelt i ‘grundkurs’, ‘forsättningskurs’ og et ‘kandidatkurs’, hvor du skriver din bacheloropgave. De restende 90 ETCS er så valgfrie og op til den enkelte studerende at vælge. Her opfordres man stærkt til at konsultere en studievejleder for at opnå en anvendelig og eftertragtet sammensætning af kurser, som kan bruges videre.

Man kan søge i kurser på www.antagning.se/ www.universityadmissions.se, hvorigennem man også ansøger om optagelse.

Man kan blive optaget på op til 45 ETCS per termin, hvilket giver en studieintensitet på 150% og muliggør en hurtigere færdiggørelse af sine studier. Dette er hårdt og kan give udslag på karaktererne i det enkelte fag, og man skal derfor overveje denne mulighed grundigt, evt. i konsultation med en studievejleder.

Ansøgningsfrister for henholdsvis forårs- og efterårsterminen ligger typisk omkring d. 15. oktober og d. 15. april, men de præcise datoer kan findes på hjemmesiden.

Den store fleksibilitet og muligheden for at starte kurser både vinter og sommer giver god mulighed for at forlænge sine studier, læse ekstra kurser, tage på udveksling eller i praktik under sin studietid uden, at dette forstyrrer uddannelsesforløbet videre.

Der findes også mulighed for at læse ‘distanskurser’, hvor man følger undervisning på internettet og derved kan studere fra overalt i verden. Det er endda muligt at læse en hel bacheloruddannelse på distans, hvilket betyder at man kan være borte fra Sverige under det meste af sit uddannelsesforløb.

Kandidat/Masteruddannelser

Kandidatuddannelser (master program) tager typisk to år, og man afslutter sin uddannelse med at skrive sit speciale.

Udveksling

Det er muligt at tage på udveksling i Sverige, da de fleste danske universiteter har partneraftaler med svenske uddannelsesinstitutioner. Du kan tage kontakt til studievejledningen og/eller det internationale kontor på dit universitet for at høre nærmere om mulighederne.

Mange danske studerende tager på udveksling i f.eks. Malmö og Lund, mens de fortsat er bosat i Danmark. Det SU-støttede Uddannelseskort giver rabat på transport mellem uddannelsessted og bopæl og reducerer derved transportomkostningerne ved at pendle.
De mange fristående kurser i Sverige gør det relativt let at søge enkeltkurser ved svenske universiteter. De såkaldte ‘grundkurser’ giver et halvt års grunduddannelse indenfor et bestemt område og er derfor en oplagt mulighed for studerende, som vil på udveksling.

2. Ansøgingsprocedurer og optagelseskrav

Bachelorniveau

For at søge til en bacheloruddannelse i Sverige, skal man først vælge det eller de fag, man vil læse. På www.studera.nu eller www.antagning.se (for engelsk se www.universityadmissions.se) kan du se de kurser, der bliver udbudt på alle offentlige universiteter i Sverige. Du kan søge specifikt for forårs- og efterårsterminen og på forskellige kursusintensiteter. ‘Helfart’ betyder, at kurset er et fuldtidskursus, men halvfart betyder, at det er i halvt tempo, og du har plads til endnu et ‘halvfartskursus’ for at opnå fuld studieintensitet.

Hvis du ønsker at søge til et privat universitet, kan du søge efter fag på www.studentum.se

Ansøgningsfristen for optagelse på en bachelorgrad i Sverige er typisk 15. april for studiestart i efteråret og 15. oktober for start i januar. Check www.antagning.se/ www.universityadmissions.se, da datoerne kan variere en smule.

Ansøgningsproceduren består af de følgende trin:

1. Gå ind på www.antagning.se.

2. Opret en konto (‘Log in/Skapa Konto’) for personer uden et svensk personnummer (man bruger i stedet sin e-mail adresse).

3. Søg efter den, eller de, uddannelser du kunne tænke dig at læse(‘Välj utbildning’).

4. Tilføj dem til din ansøgning. Du kan søge op til 20 uddannelser på samme tid.

5. Prioriter dine fag og/eller universiteter, så din førsteprioritet står øverst.

6. Indsend din ansøgning ved at trykke på ‘send-knappen’ (‘sicka’)

7. Print din bekræftigelse ud

8. Du skal nu indsende papirer, der dokumenterer, at du er dansk statsborger (og dermed ikke skal betale studieafgift eller ansøgningsgebyr) (‘försättsblad’). Du skal derfor indsende kopi af dit pas samt papirer, der dokumenterer at du opfylder optagelseskravene i forhold til fagkrav og karakterer. Du kan indsende disse dokumenter indtil d. 15. juli, hvis du stadig er under uddannelse.

Dokumenterne skal indsendes til:

VHS antagningsservice

SE–833 82 Strömsund

Sverige

For andre vigtige datoer og information, se venligst www. antagning.se

Kandidat/Master

Som udgangspunkt er ansøgningsproceduren til bachelorgrader og kandidatgrader i Sverige den samme. Ansøgningsfristerne til kandidatgrader kan dog variere og kommer ofte an på både universitet samt de fag, du vil søge. På de individuelle fag og universiteters hjemmeside kan du finde oplysninger om de præcise ansøgningsfrister.

For at søge om optagelse på en kandidatgrad skal du ligeledes oprette en konto på www.antagning.se / www.universityadmissions.se samt vælge det, eller de studier, du vil søge om optagelse på.

Når du har udfyldt den elektroniske ansøgning, skal du indsende forskellige former for dokumentation. Oplysninger om hvilke dokumenter dit universitet kræver for at søge om optagelse, vil du kunne finde på deres hjemmeside. De generelle krav om dokumentation kan du finde på: https://www.antagning.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/Documenting-your-eligibility/Masters-documentation-requirements/.

Dokumenterne skal sendes til:

University Admissions in Sweden

FE 1

SE-833 83  Stroemsund

SWEDEN

3. Finansiering

Offentlige læreanstalter i Sverige er gratis, og som dansker/EU borger kan du dermed også få gratis uddannelse i Sverige.

De fleste uddannelser i Sverige er SU-berettigede, og du kan derfor medtage din månedlige SU.

Da Sverige er et nordisk land, vil du kunne få SU-klip til 6 år og dermed både til en bachelor- og kandidatgrad.

4. Praktisk information

Boligforhold

I de større svenske studiebyer kan det være svært at finde studiebolig og man skal ofte stå på venteliste i lang tid. Alle svenske universitetsbyer har dog særlige studieboliger, som man kan skrive sig op til, også før man er blevet optaget på sit studium.

Det er ikke uddannelsesinstitutionerne, der stiller studieboliger til rådighed, men boligforeninger. Man kan derfor skrive sig op på flere ventelister i samme by. På uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, vil du kunne finde mere information om boligforhold i den by, som du gerne vil studere i.

Der er også mange som udlejer i værelser i de større studiebyer. Her skal du lede efter det som hedder ‘andrahands’, som er værelser som udlejes i en tidsbegrænset periode.

Sök Studenterbostad: [www.sokstudentbostad.se:] Her kan du finde yderligere information on boligforhold i Sverige.

Study in Sweden: [http://www.studyinsweden.se/] På denne hjemmeside kan du finde mere information om videregående uddannelser i Sverige.

Studere Nu: [http://www.studera.nu/]: På Studera Nu kan du finde mere information om fagene, man kan læse i Sverige og på hvilke universiteter, de bliver udbudt.

Studentlya: [www.studentlya.nu]

Blocket: [www.blocket.se]

SSSB: [www.sssb.se]. Her kan du finde information om studieboliger i Stockholm.

5. Visum

Hvis du har dansk statsborgerskab, skal du ikke søge om visum, hvis du gerne vil bo og studere i Sverige.

Hvis du planlægger at opholde dig i Sverige i mere end et år, skal du registrere dig i det svenske folkeregister. Se mere på www.skatteverket.se.

Ved optagelse på et svensk universitet får du tildelt et midlertidigt svensk personnummer, som vil være dit ID-nummer i Sverige. Det vil typisk så således ud: ååmmdd-xxxx. Hvis du folkeregistreres i Sverige får du et permanent nummer.

6. Studieliv

Om ‘Nationerne’

Når man bliver studerende i Lund (og sammenligneligt i alle andre svenske studenterbyer), opfordres man til at blive medlem af en af byens 13 nationer, svarende til studenterforeninger, hvilket giver adgang til det væld af sociale aktiviteter og engagementer, som organiseres herigennem. Du kan søge bolig gennem nationerne, gå ud om fredagen og spise brunch i weekenden. Der er pubaftener, koncerter og mange andre initiativer gennem hele året, alt sammen drevet af frivillige studerende. I modsætning til i Danmark, er det sociale liv som studerende, ikke bundet op på studiet, men på nationerne, som blander studerende fra alle baggrunde og med alle interesser. Nationerne har navn efter forskellige dele af Sverige, og i gamle dage var det en mulighed for at omgåes med folk fra samme hjemstavn. I dag er navnene bare ‘til pynt’, selvom hver nation stadig er kendetegnet af sin egen kultur, og det derfor er værd at besøge et par nationer, før man beslutter, hvilken man vil blive medlem af.

7. Ønsker du mere hjælp?

Har du yderligere spørgsmål angående studier i Sverige? Vil  du gerne i kontakt med andre danskere, der læser i Stockhom, Lund eller andre steder i det svenske? I så fald er du meget velkommen til at kontakte DSA på mia@dsabroad.dk eller eva@dsabroad.dk. Vores frivillige vil forsøge at besvare dine spørgsmål bedst muligt forudsat at du er medlem af DSA. Det er gratis.

Andre nyttige hjemmesider

Øresunddirekt har generel information for danskere, som er bosatte, arbejder eller studerer i Sverige: http://www.oresunddirekt.dk/

Den centrale studenterforening: www.studentlund.se

Hjemmesiden Study in Sweden kan også give dig brugbar information: www.studying-in-sweden.com

Du kan kontakte vores søsterorganisation i Sverige ‘Swedish International Alumni‘ for yderligere spørgsmål om Sverige.

For Lund:

Universitets hjemmeside: www.lu.se / http://www.lunduniversity.lu.se/

At være dansk på Lunds universitet: http://www4.lu.se/o.o.i.s/30441

Den centrale boligformidling: www.afb.se

Mikkel Hansens Kollegium: http://www.mhklund.se

Andrahands-udlejning af boliger: www.bopoolen.nu og www.bopoolen.se

Bolig gennem universitetet: http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s/24821

Malmö:

Bolig i Malmö: http://www.malmostudenthus.com/Nya-hyresgaster/

Helsingborg:

Lunds universitet har også en campus i Helsingborg.

For bolig i Helsingborg: http://helsingborgsstudent.se/

Social studenterforening: http://www.stampus.se/