Optagelse på universiteter i Storbritannien

At søge til de engelske universiteter er en process, der er meget anderledes end den danske, da man udover at sende sine kontaktoplysninger og karakterer også skal skrive et motivationsbrev, en såkaldt ‘personal statement’ samt sende to anbefalinger fra sin lærer, rektor eller studievejleder.

I samarbejde med Laura Hayes, Admissions Officer på The School of Oriental and African Studies, University of London har vi udarbejdet disse guidelines til at skrive en god ansøgning.

 

Ansøgninger til UCAS (bachelorgrader)

Motivationsbrev / Personal Statement

Optagelse til bachelorgrader i England går gennem UCAS hvor man med den samme ansøgning søger op til 5 universiteter og/eller fag.

Ansøgningen består af 3 centrale dele: Et motivationsbrev (‘personal statement’), karakterer (‘grades’ eller ‘predicted grades’) samt en anbefalinger fra lærere, rektorer eller studievejledere.

Hvad skal man demonstere i sit motivationsbrev? Helt generelt, så vil universiteterne se, om man er i stand til at klare en universitetsuddannelse samt de(t) fag, som man har valgt at studere. Når universiteterne læser ansøgninger igennem, så spørger de sig selv om man er ‘the right student for the right course’.

Motivationsbrevet handler derfor om det akademiske og den uddannelse, man har valgt. Man bør derfor fokusere ca. 70% af motivationsbrevet på dette.

Der er flere måder hvorpå du kan demonstere at det netop er DIG, universitetet skal investere i:

– Du bør skrive om hvorfor, du er interesseret i lige netop det fag, du har søgt og hvilke områder af faget, der interesserer dig. Du kan demonstere din interesse ved at nævne specifikke ‘course units’ som du har tænkt at tage samt skrive om hvor din passion stammer fra. Du kan med eksempler fra tidligere opgaver, fag, frivilligt arbejde, fritidsarbejde, rejser osv., vise at din passion er dybfølt og at du måske allerede har viden på området.

– Du kan ligeledes skrive om dine karriereambitioner og hvordan du har tænkt dig at ‘bruge’ din uddannelse senere i livet, da dette også siger meget om din motivation for at studere et bestemt fag.

– Udover at vise interesse for faget, bør du også demonstere at du har de rette færdigheder til at være universitetsstuderende. Du kan f.eks. nævne dine evner til at samarbejde og demonstere hvordan du har brugt/udviklet disse f.eks. i fritidsaktiviteter eller sport. Man kan også. demonstere ens færdigheder i time management ved f.eks. at fortælle om studiejobs, særlige opgaver man har haft eller lign. Dette er dog en meget lille del af den overordnede ansøgning.

I England er det normalt at læse to fag på en gang (f.eks. BA Geografi og Fransk eller BA Historie og Musik). I sit motivationsbrev skal man derfor også demonstere forbindelsen mellem de tog fag og fortælle hvorfor man netop vil læse disse to fag.

Det er ikke relevant at nævne hvorfor man vil læse i England, en bestemt by eller et område, da dette sjældent vil være relevant for ens motivation for at studere et bestemt fag. Det er ligeledes ikke nødvendigt at nævne ens karakterer, da disse udgør en separat del af ens ansøgning.

Anbefaling / Reference

I anbefalingen fra din lærer, rektor eller studievejleder skal disse ligeledes kommentere på dine studiekompetencer i forhold til motivation, akademiske evner, karakterer, deltagelse i timer, indstilling overfor dine studier, lektier og hvordan du er som person. De kan også nævne hvilken slutkarakter, de regner med at du vil få.

 

Ansøgning til Kandidatuddannelser / Masters

Grundlæggende er retningslinjerne for at skrive ansøgning til kandidatuddannelser de samme som til bacheloruddannelser. Den store forskel er at man sender én ansøgning per universitet, når man søger om optagelse på en kandidatuddannelse hvilket giver mulighed for at være meget mere specifik. Derudover skal man indsende to referencer/anbefalinger fra tidligere lærere eller professorer.

Universitetet ligger på ens interesse for faget, hvor ens passion stammer fra, hvilken erfaring man har samt hvad man gerne vil bruge sin uddannelse til, når man er færdiguddannet.

Man skal ligeledes sørge for at demonstere hvorfor man vil læse på det universitet, man søger til og man kan derfor f.eks. nævne specifikke moduler, man gerne vil tage.

Det anbefales at man skiver maximum 1.5 A4 side.

Disse guidelines er udarbejdet i samarbejde med Admissions Officer, Laura Hayes på The School and Oriental and African Studies, University of London.

 

For mere information se også:

http://www.careerstagged.co.uk/resources/personal%20statements/all/popular/1

http://www.ucas.com/how-it-all-works/undergraduate/filling-your-application/your-personal-statement

Du er også altid velkommen til at henvende dig til DSA Rådgivning på mia@dsabroad.dk

Senest opdateret August 2013.