Danmark

Ansøgning til danske videregående uddannelser med en udenlandsk bacheloruddannelse

Mange, der har en bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet, synes det kan være svært at søge om optagelse på en kandidatuddannelse i Danmark. DSA har derfor udarbejdet en lille guide om de ting, man skal være opmærksom på.

Optagelseskontorerene på de danske videregående uddannelser behandler som udgangspunkt tre grupper af ansøgere:

1) Ikke-EU/EØS ansøgere, der har behov for en studieopholdstilladelse og skal betale studieafgifter.

2) Ansøgere, der søger ind på deres naturlige overbygning. Alle akademiske bacheloruddannelser i Danmark har en naturlig overbygning, og man har retskrav på optagelse på denne overbygning, men kun i samme år, som man bliver færdig og på samme universitet. Dette er fastsat centralt politisk i ‘Kandidatadgangsbekendtgørelsen’.

3) Alle andre ansøgere: Bachelorer fra samme universitet, der ikke søger ind på deres naturlige overbygning i samme år, bachelorer fra andre danske udannelsesinstitutioner og internationale bachelorer. Denne gruppe skal opfylde samme adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Den sidste gruppe skal opfylde samme adgangskrav og skal igennem den samme udvælgelsesprocess. Det man skal være opmærksom på, når man søger om optagelse til danske videregående uddannelser, er:

Fagkrav og ECTS point

De fleste danske videregående uddannelser stiller meget specifikke krav til hvilke fag og antal af ECTS points, man skal have gennemført på en tidligere uddannelse. Hvis man har planer om at søge til Danmark, er det derfor en god ide at tjekke så tidligt som muligt, hvilke fagkrav man skal opfylde, således at man kan tage de fag på sin bacheloruddannelse eller evt. på et suppleringskursus.

Dokumentation

Alle kvalifikationer skal kunne dokumenteres. Hvis man f.eks. skriver i sin ansøgning, at man har en bachelorgrad i internationale relationer eller fransk, og ikke kan understøtte det med dokumentation, bliver man afvist. Man skal derfor altid indsende sine eksamenspapirer (“transcript”) samt andre dokumenter, som universitetet kræver.  Da optagelseskontorerne ofte skal vælge mellem mange ansøgere, er de nødt til at være meget omhyggelige med frister og dokumentation.

Søg bredt

Der er et begrænset antal pladser og mange vælger kun at søge til de populære uddannelser. Det er en god ide at søge ‘bredt’, så man har større chance for at blive optaget. Alternativt kan man også søge til forskellige universiteter i Danmark samt eventuelt Malmø og Lund.

 

Emil GræsholmEmil kom ind på Statskundskab på KU med en udenlandsk BA

“Jeg mødte en mur i studieadministrationen på KU, da jeg gerne ville søge ind og fik at vide, at jeg kunne søge ind på BA’en, få overført noget og læse resten op. Først derefter kunne jeg komme ind på kandidaten. Det virkede vanvittigt, så jeg skrev til institutelederen og forklarede min situation, hvad jeg havde læst og hvordan det ville gavne hans kandidatuddannelse at lukke op for udlændinge med andre syn på verden.”

Læs mere om Emils historie her.

 

Indlemmelse i det danske arbejdsmarked, A-kasse osv.

Uddannelsesministeriet har udarbejdet en nyttig hjemmeside for danskere der har færdiggjort en uddannelse i udlandet. Her kan man både læse om videre uddannelse i Danmark men også om hvordan man kommer igang med jobsøgning, hvad man skal vide omkring A-kasser samt hvilket lønniveau ens uddannelse placerer en på. Du kan læse alt dette på siden Jeg har udenlandsk uddannelse.

 

Internationalt arbejde

Kribler det for at komme ud igen efter et endt studieophold i udlandet? I stedet for at begrænse dig til det danske arbejdsmarked, kan du benytte dig af nogle af de mange videre uddannelses- eller karrieremuligheder der findes i udlandet. Særligt DJØFs internationale netværk kan være til stor hjælp, ikke kun for DJØFere men for alle danskere der ønsker at arbejde i udlandet. DJØFs internationale netværk er, ligesom DSA, drevet af frivillige rundt om i verden, der kan give råd og dele erfaringer om ansøttelsesvilkår i lokale eller internationale organisationer, jobsøgninger, skatteregler og meget mere. Find links til DJØFs internationale LinkedIn-grupper her på DJØFs Verdenskort.