Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister varierer meget mellem uddannelsessystemer. Her er de mest normale frister for de fleste relevante lande. Husk at du altid bør tjekke ansøgningsfristen på institutionernes egne hjemmesider.

 

A F R I K A

Sydafrika: 3-5 måneder før studiestart af kandidatstudier, slutningen af september for bachelorstudie.

A S I E N

Japan: Et år før studiestart p.g.a. lang sagsbehandling

Kina: Et år før studiestart p.g.a. lang sagsbehandling

Singapore: Marts-april

E U R O P A

Estland: Som regel i slutningen af juni

Frankrig: Midt-januar til midt-marts. Procédure Complémentaire løbende frem til midt-september

Finland: Som regel mellem januar og maj

Holland: 15. maj på lukkede studier, frem til 1. august på åbne studier

Irland: 1. februar for bachelor- og professionsuddannelser

Island: 1. februar

Italien: Maj og august

Letland: Omkring juli-august

Lithavn: Foråret før studiestart

Malta: Omkring tre måneder før studiestart (som er i oktober og februar)

Norge: 15. april

Polen: Over foråret, se på universitets hjemmeside

Portugal: 15. juli

Schweiz: 30. april. Graduate Institute Geneva og enkelte andre programmer dog januar-februar.

Slovakiet: 30. juni (for medicinstudier)

Spanien: Juli-august

Storbritannien: (inkl. Skotland): 15. oktober året forinden til tandlæge, dyrlæge og medicin, samt til Oxford og Cambridge. 15. januar til langt de fleste studier. 24. marts til kunst- og designfag. Mange uddannelser har løbende optagelse, og det betaler sig at søge tidligt, men 30. juni er absolut sidste ansøgningsfrist for alle studier og universiteter

·    NB Engelsksproglige medicin- og tandlægestudier i Centraleuropa har ofte egne ansøgningsfrister, uafhængige af de nationale frister. Ofte ligger disse i april-maj, men se altid efter to gange på institutionernes egne hjemmesider eller kontakt optagelseskontorene direkte.

Sverige: 15. april og 15. oktober til optagelse til hhv. efterårs- og forårssemesteret. Nogle uddannelser har løbende optagelse hvis der er resterende pladser. Nogle uddannelser på engelsk, ofte kaldet “internationale uddannelser” har ansøgningsfrist tidligere, dvs. 15. januar for studiestart det efterfølgende efterårstermin, og 15. august for studiestart i forårsterminen.

Tjekkiet: Som regel marts-april

Tyskland: 15. juli til efterårssemesteret og 15. januar til sommersemesteret. Medicin, tandlæge, veterinær og farmaceut er dog 31. maj til efterårssemesteret og 30. november til sommersemesteret

Ungarn: Varierer meget, se institutionens hjemmeside

Østrig: 5. september for vintersemesteret, 5. ferbruar til sommersemesteret. Man kan dog også søge senere, hvis der fortsat er ledige pladser.

N O R D  A M E R I K A

Canada: De fleste institutioner har ansøgningsfrister mellem december og marts. Du bør dog begynde forberedelserne omkring et år i forvejen.

USA: 5-9 måneder før studiestart, men du bør begynde forberedelserne et år i forvejen

O C E A N I E N

Australien: 4-6 måneder før studiestart (som er i februar og juli)

New Zeland: 4-6 måneder før studiestart (som er i februar og juli)

S Y D  A M E R I K A

Latinamerika: Afhænger af universitet