Hvorfor blive medlem?

DSA.konference.3

DSA er en almennyttig forening, der varetager danske udlandsstuderendes interesser før, under og efter et udlandsophold. Der kan være mange udfordringer forbundet med at læse i udlandet. Det kan være alt fra SU godkendelser, meritoverførsel, forsikringer mm. Det kan af og til være en kamp at stå med. Samtidigt kan det være frustrerende at føle, at man er alene mod et uoverskueligt system eller at man mangler den fornødne viden.

Indtil nu har hver enkelt studerende skulle klare de praktiske udfordringer selv.

DSA er en interesseorganisation, der arbejder på at hjælpe studerende på vej med disse udfordringer i forhold til rådgivning og repræsentation. Det foregår ved at vi indsamler viden og samler det centralt, så det bliver mere overskueligt. Vi arbejder også på politisk og administrativt niveau for at ændre og strømline lovgivning og regler, så udlandsstudium bliver nemmere for alle.

Der er meget arbejde i at forbedre udlandsstuderendes vilkår – men det hjælper at forene sig og løfte i flok. Det tager vi os af i DSA.

Det DU kan gøre er blot at melde dig ind. Det tager ingen tid, der står ikke noget med småt, du forpligter dig ikke til noget og det kan blive til stor gavn for dig og andre studerende.

Vi har brug for flest mulig medlemmer. Jo flere vi er, desto stærkere står vi. Dette for at signalere opbakning over for politikere og andre, men også fordi et højt medlemstal giver betydelige tekniske fordele, såsom skattefradrag, for os som almennyttig organisation.

Så giv det 1 minut af din tid og meld din ind her. Du må også meget gerne synes godt om os på vores Facebook side

Tak!