DSA Medicin

Skærmbillede 2015-12-11 kl. 15.02.52

Lokaloreningen DSA Medicin er oprettet i ultimo 2014 af Ellen Jensen og Sujiga Mylvaganam, og har til formål at samle de danske medicinstuderende i udlandet for at skabe netværk og støtte.

Kontakt

Facebook: DSA Medicin – Danish Students Abroad for Medicinstuderende

E-mail: dsamedicin@gmail.com

 

Fordele ved medlemskab DSA Medicin (DSA-Plus)

–        At være medlem af lokalforeningerne og DSA Medicin

–        Udlandsforsikring

–        Internationalt studiekort (ISAC)

–        Støtte en organisation som arbejder for bedre SU forhold til studerende i udlandet

–        Støtte og mulighed for at stille spørgsmål omkring det at være medicinstuderende i udlandet.

–        Lære andre medicinstuderende at kende, både i nærheden og rundt i hele verden.

–        Faglige og sociale arrangementer

–        Mulighed for at påvirke arbejdet i lokalforeningen

Mulighed for medlemskab af FADL som giver bl.a. disse goder i Danmark:

–        Mulighed for fagrelevante kurser i Danmark

–        Forsikring på de danske sygehuse og i lægebilen

–        En fagforening der sørger for god løn og arbejdsvilkår

–        Og meget andet som du kan se på deres hjemmeside fadl.dk

 

Medlemskabet til DSA Medicin hører under DSA-Plus og koster 150kr. pr. år. Tilmelding af medlemskabet findes her: https://dsabroad.dk/medlemsskab/medlemsfordele/

 

Grundlag for foreningen

Vi er to medicinstuderende som begge har studeret/studerer Medicin i Bydgoszcz, en by midt i Polen. Da vi startede på studiet, manglede vi et netværk med de andre danske medicinstuderende som fandtes rundt om i udlandet til støtte og guidning. Der fandtes ingen anden forening for danske medicinstuderende i udlandet, og af den grund startede vi med at koble os til vores kære svenske og norske søsterforeninger og fik her igennem en del støtte og hjælp. Selvom det gav os meget, manglede vi stadig vores danske kontakt og viden, og besluttede os for at opstarte en forening der kunne give andre danskere den støtte og hjælp, man har behov for som dansker i udlandet. Vi startede DSA Medicin som en underafdeling af DSA, Danish Students Abroad, som er foreningen for danske studerende i udlandet. DSA Medicin har base i Bydgoszcz, Polen, hvor der også findes landeforeningen DSA Polen.

Indholdet af foreningen

Vi har arbejdet på forskellige ting under DSA Medicin igennem det seneste år, hvilket er et arbejde for os som er frivilligt og ved siden af studiet. Som et af de vigtigste punkter, har vi arbejdet stærkt på at få FADL, fagforening af danske lægestuderende, til at åbne medlemskabet for danske medicinstuderende der studerer i udlandet. Det er nu blevet bekræftet at være godkendt af hele foreningen til deres landsmøde i oktober 2015.

Som en del af DSA arbejder vi for bedre vilkår for danske studerende i udlandet. Vi har i dialog  med FADL diskuteret mulighederne for at få specifikt Long-Cycle SU problematikken på den politiske dagsorden.

En tredje ting vi arbejder på, er at få oprettet faglige arrangementer. Vi har overvejet at lave et samarbejde med de norske og svenske studenterforeninger, som allerede har stærke og faglige arrangementer i de forskellige lande og byer, hvor der findes medicinstuderende.

Disse er emner vi har fundet vigtigst at arbejde på som dansk medicinstuderende i udlandet. Hvis du sidder inde med gode ideer til foreningen, eller måske har lyst til noget frivilligt arbejde på CV’et må du meget gerne kontakte os på dsamedicin@gmail.com. Her vil vi gerne høre hvem du er, hvor i verden du er og hvad du har lyst til bidrage med!

Bestyrelsen i DSA Medicin

image
Formand: Ellen Jensen, Medicinstuderende 5. år Aalborg Universitet Danmark

Billede1
Næstformand: Sujiga Mylvaganam,
 Medicinstuderede 4. år Syddansk Universitet med udveksling på Nikolaus Kopernikus Universitet, Bydgoszcz og Collegium Medicum