Lokalforeninger

Kenya.SafariDSAs lokalforeninger arrangerer sociale, kulturelle og faglige aktiviteter i løbet af det akademiske år. Det kan for eksempel være semesterstarts kick-offs og julearrangementer, men også aktiviteter der uddanner om den lokale kultur eller styrker kulturudvekslingen med Danmark.

Samtidigt ivaretager lokalforeningerne danske udlandsstuderendes interesser i deres studieland, og fungerer som en vigtig kilde af lokalinformation. Lokalforeninger er med til at skabe et netværk for danske studerende i deres studieland eller -by, som de kan drage nytte af, lige fra de ankommer til de kommer tilbage til Danmark.

Alle lande og byer med danske studerende kan lave en lokalforening med eget program og vedtægter. Lokalforeninger kan lave selvstændig fundraising og modtager økonomisk støtte centralt fra DSA. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse med minimum en formand, næstformand og kasserer. Vedtægterne må ikke stride imod DSAs vedtægter.

DSA UK og DSA Skotlandt er vores første lokalforeninger, men forhåbentligvis vil mange flere komme til – alt det kræver er lyst til at organisere aktiviteter for andre danske studerende i dit studieland.

Hvis du har lyst til at starte en lokalforening i dit studieland, kan du kontakte Leise Sandeman på leise@dsabroad.dk, lokalforeningsansvarlig i DSA, for at høre mere om det praktiske.