Enkeltsager

DSA modtager gerne henvendelser fra folk, som har oplevet store udfordringer i forhold til at læse i udlandet. Dette kan være i forbindelse med optagelse på et dansk universitet efter endt udlandsophold, problemer med at få godkendt SU og/eller udlandsstipendium, problemer med meritoverførsel mm..

 

DSA har følgende procedure for at gå ind i enkeltsager:

 

– Efter første henvendelse til DSA vil vi bede om din fulde korrespondance med de relevante myndigheder og institutioner samt anden dokumentation der har relevans i sagen.

 

– DSAs bestyrelse vil vurdere om sagen er begrundet (dvs. om der er blevet begået en fejl) og/eller har principiel karakter. Hvis dette er tilfældet kan DSA støtte din sag.

 

– Du vil blive bedt om at skrive et officielt klagebrev til de relevante myndigheder og/eller institution hvorefter DSA bidrager med et støttebrev og eventuel støtte i medierne.

 

Anden opfølgning eller procedure kan blive aktuel, men dette vil vurderes individuelt.

 

Alle der henvender sig til DSA vil få en kontaktperson som koordinerer sagen.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din sag er begrundet eller har principiel karakter, så skriv endelig til os. Vi er altid interesserede i at høre, om hvilke udfordringer folk oplever, når de vil til udlandet!