Blog

Danish Students Abroad Medicin blev oprettet i ultimo 2014 af Ellen Jensen og Sujiga Mylvaganam, da de to medicinstuderende manglede et netværk med andre danske medicinstuderende i udlandet til støtte og guidning.  DSA Medicin er organiseret under Danish Students Abroad og har hovedbase i Bydgoszcz,...

Hvad læser du, og hvorfor? Jeg læser Jura på på Københavns Universitet. Jeg valgte studiet på baggrund af min interesse for menneskerettigheder og international jura. Derfor fandt jeg det også naturligt at skulle på udlandsophold, da det er en god måde at ”internationalisere” uddannelsen. Hvor læser du,...