Blog

DSAs rådgivningsafdeling har fået et par henvendelser fra studerende, der var i tvivl om de fortsat ville modtage handicaptillæg, hvis de tog et semester i udlandet og dermed søgte om SU til studier i udlandet. De studerende og DSAs rådgivere kunne ikke finde information omkring...

Sara Fredslund (Privatfoto)Hvem, hvad, hvor? I forbindelse med min Master i International Development and Management (LUMID) på Lunds Universitet, havde jeg et obligatorisk feltsemester opbygget over en praktikperiode samt dataindsamling til den master afhandling, som efterfølgende skulle danne kronen på værket. Eftersom jeg har en baggrund som ergoterapeut og på LUMID havde valgt at specialisere mig i udvikling indenfor sundhedsområdet, blev et 4-måneders praktikforløb hos FN’s Verdenssundhedsorganisation (WHO) i Cambodja et relevant valg. De første fire måneder blev afløst af 5 måneder, hvor jeg i fortsat tæt samarbejde med WHO og Sundhedsministeriets HIV/AIDS-styregruppe indsamlede og analyserede data til mit speciale.

Brænder du for at gøre det lettere for danske studerende at studere i udlandet? Har du lyst til lidt afveksling fra bøgerne? Vi bliver løbende inviteret til forskellige arrangementer rundt om i Danmark. Derfor søger vi nu ildsjæle, der kan repræsentere Danish Students Abroad rundt omkring...

International Baccalaurate (IB) karakteroversættelse er en mærkesag for DSA. Vi mener grundlæggende at oversættelses skalaen fra IB til den danske 7-trins skala vægter uretfærdigt for IB-studerende. IB elevers karakterer bliver konverteret efter den forventede karakterfordeling, der blev fastsat for 7 år siden, da man i Danmark...